Palvelut - 254263-2019

Näytä suppea näkymä

31/05/2019    S104    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Hankintasopimuksen teko julkaisematta ilmoitusta ennakolta 

Suomi-Tampere: Sotilaskäyttöön tarkoitettujen ilma- ja avaruusalusten ja ohjusten korjaus ja huolto

2019/S 104-254263

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista

Palvelut

Direktiivi 2009/81/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
PL 69
FI-33541 Tampere
Suomi
Puhelin: +358 299800
Sähköpostiosoite: purchase3.fdflogcom@mil.fi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Hornetin HUD-järjestelmänäyttöjen ja yhteysradioiden varaosa- ja korjauspalvelu
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Hornet hävittäjäkaluston HUD-näyttöjen varaosa ja -korjauspalvelun sekä RT-1851A-yhteysradioiden korjauspalvelun hankinta.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

50650000

II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 1 500 000 EUR

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely ilman hankintailmoituksen julkaisemista
Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennak-koon Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)
Direktiivi 2009/81/EY
1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti
Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut: yksinoikeuksien suojaamiseen liittyvistä syistä
RCI on HUD varaosien ja RT-1851/A-yhteysradion alkuperäinen valmistaja, joka ainoana toimittajana voi tarjota hankinnan kohteena olevia varaosia sekä korjauspalvelua
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

V kohta: Sopimuksen tekeminen

V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Rockwell Collins Inc

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019