Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 254266-2021

Submission deadline has been amended by:  306104-2021
TINázovSlovensko-Bratislava: Ťažkotonážne motorové vozidlá
NDČíslo zverejnenia oznámenia254266-2021
PDDátum uverejnenia21/05/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka98
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoHlavné mesto SR Bratislava (00603481)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho3 - Miestne orgány
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný18/05/2021
DTLehota na predloženie30/06/2021
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)34143000 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest
34140000 - Ťažkotonážne motorové vozidlá
34144400 - Vozidlá na údržbu ciest
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)https://www.bratislava.sk
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ