Diensten - 254293-2020

TITitelPolen-Poznań: Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen
NDDocumentnummer254293-2020
PDPublicatiedatum02/06/2020
OJPB S105
TWPlaatsPOZNAŃ
AUNaam aanbestedende dienstRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
OLOriginele taalPL
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU Institution-
DSDocument verzonden28/05/2020
DTUiterste datum03/07/2020
NCOpdracht4 - Diensten
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code90712400 - Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen
RCNUTS-codePL41
IAInternetadres (URL)http://www.poznan.rdos.gov.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU