Dienstleistungen - 254325-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Dänemark-Viborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 105-254325

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Boligselskabet Sct. Jørgen
Nationale Identifikationsnummer: 45724719
Postanschrift: Brovej 18
Ort: Viborg
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Lars Hasselager
E-Mail: laha@bsjviborg.dk
Telefon: +45 29748974

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.bsj.viborg.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/cb7e6995-78e6-474d-9200-fe31f8367e67
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: BISGAARD|EJSING ApS
Nationale Identifikationsnummer: 37875538
Postanschrift: Rosenkrantzgade 23, 4. sal.
Ort: Aarhus C.
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Tue Bisgaard Jensen
E-Mail: tue@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 23408562

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.bisgaardejsing.dk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/cb7e6995-78e6-474d-9200-fe31f8367e67
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Alment Boligselskab
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Boligselskabet Sct. Jørgen, Realisering af helhedsplan, Ellekonebakken i Viborg. Udbud af totalrådgivning.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Boligselskabet Sct. Jørgen, Afdeling Ellekonebakken har fået tilsagn om støtte fra landsbyggefonden til renovering af 462 boliger samt forbedring af områdets infrastruktur. 162 af boligerne moderniseres samtidig til tilgængelighedsboliger. Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
71500000 Dienstleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Hauptort der Ausführung:

Viborg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ellekonebakken i Viborg består af 536 almene boliger og er opført i årene 1966-1990. Boligselskabet Sct.Jørgen står foran en realisering af en ambitiøs helhedsplan for Ellekonebakken. En del af denne helhedsplan er omfattet af nærværende udbud af totalrådgivning. Landsbyggefonden har bevillget økonomisk støtte til projektet ift. generel renovering, forbedring af tilgængelighed og infrastruktur. Den udbudte opgave omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering og modernisering af 462 boliger samt realisere de visioner og mål der er beskrevet i helhedsplanen for området. Opgaven med et samlet anlægsbudget på 446 mio. DKK inkl. moms forventes at løbe over 5 år.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Organisering og bemanding / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Proces og opgaveforståelse / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 40 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2020
Ende: 31/12/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser den rette/fornødne motivation

- At ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver

- At ansøger kan dokumentere økonomisk soliditet

- At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital på minimum 2 mio. DKK i de seneste 3 regnskabsår. Er ansøgerens virksomhed etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren som minimum have positiv egenkapital på 2 mio. DKK for den periode, hvor virksomheden har bestået.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Antal ansatte de seneste 3 regnskabsår

Ansøger skal oplyse antal ansatte de seneste 3 regnskabsår.

Referencer

Ansøger skal oplyse om referencer

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Antal ansatte de seneste 3 regnskabsår

Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, men ansøger skal råde over et tilstrækkeligt antal ansatte til at løse opgaven.

Referencer

Der må max. oplyses 8 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 10 år tilbage i tiden. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavernes omfang — herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion).

Det er et mindstekrav, at der afleveres følgende referencer:

- 2 referencer vedr. renoveringsprojekter med støtte fra landsbyggefonden

- 2 referencer vedr. renoveringsprojekter hvor håndtering af brugerdemokrati, brugerinddragelse og orientering af brugere har været en del af opgaven.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/06/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 30/06/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/cb7e6995-78e6-474d-9200-fe31f8367e67

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 15. juni 2020. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 18. juni 2020 på AJOUR, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Ingen
Ort: Ingen
Land: Dänemark
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/05/2020