Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 25433-2019

18/01/2019    S13

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

2019/S 013-025433

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 249-575304)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Adres pocztowy: Office LX46 — 5/115
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

II.1.2)Główny kod CPV
79212000 Usługi audytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie usług z zakresu audytów programów i projektów finansowanych z budżetu Unii w ramach programów zarządzanych przez Dyrekcję Generalną do Spraw Migracji i Wewnętrznych oraz Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Praw Konsumentów w sposób bezpośredni, dzielony lub pośredni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 249-575304

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Informacja, która ma zostać poprawiona i dodana do odpowiednich dokumentów przetargowych: szczegóły zawarto w odpowiedniej specyfikacji technicznej dostępnej pod adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308