TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Obras - 254361-2018

14/06/2018    S112    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2018/S 112-254361

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 082-183111)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn
10-101
Polonia
Persona de contacto: Iwona Nowacka
Teléfono: +48 895352035
Correo electrónico: przetargi@olsztyn.eu
Fax: +48 895349375
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.olsztyn.eu

I.1)Nombre y direcciones
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. Oficerska 16a
Olsztyn
10-218
Polonia
Persona de contacto: Iwona Nowacka
Teléfono: +48 895352035
Correo electrónico: przetargi@olsztyn.eu
Fax: +48 895349375
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.olsztyn.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do oś. Pieczewo w Olsztynie

Número de referencia: ZP.271.1.29.2018.a
II.1.2)Código CPV principal
45200000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii tramwajowej w ulicach Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego, Piłsudskiego na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej, w ramach Projektu: „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa”.

Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów i zmieniającymi je Warunkami Szczególnymi.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 082-183111

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 23/09/2018
Léase:
Fecha: 25/09/2018
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 13:30
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 13:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: