TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Obras - 254363-2018

14/06/2018    S112    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Biała Podlaska: Trabajos de construcción de inmuebles

2018/S 112-254363

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 088-196706)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biała Podlaska
21-500
Polonia
Persona de contacto: Diana Radomińska
Teléfono: +48 834147296
Correo electrónico: zam.publ@szpitalbp.pl
Fax: +48 834147297
Código NUTS: PL811

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalbp.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oprac. dokum. projekt. budowl. zamiennej oraz wykonaw., pełnienie nadz. autorsk., wykon. wg proj. budowl. i budowl. zamienn. oraz sporządz. dokum.: przebud. i remontu pomieszcz. bloku operacyjnego (...)

Número de referencia: ZP.3522/4/18
II.1.2)Código CPV principal
45210000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz wykonawczej, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie wg projektu budowlanego i budowlanego zamiennego oraz sporządzonej dokumentacji:

— przebudowy i remontu pomieszczeń bloku operacyjnego z pominięciem 3 sal operacyjnych z pomieszczeniami niezbędnymi do ich obsługi; - remontu i przebudowy części pomieszczeń I piętra budynku B na potrzeby Oddziału Rehabilitacji i „Centrum Kobieta-Matka-Dziecko” wraz z dostawą i montażem wyposażenia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym, jednak nie dłuższym niż 14 m-cy od daty zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 088-196706

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 13:30
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 13:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: