Obras - 254365-2018

14/06/2018    S112    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Starachowice: Trabajos de construcción

2018/S 112-254365

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 086-192661)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d
Starachowice
27-200
Polonia
Persona de contacto: Aneta Hud, Radosław Kwiatkowski
Teléfono: +48 412745384
Correo electrónico: starachowice@radom.lasy.gov.pl
Fax: +48 412747620
Código NUTS: PL721

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.starachowice.radom.lasy.gov.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych (CD w SIWZ)

Número de referencia: ZG.270.1.4.2018
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wraz z budową zjazdu (dojazdu) z wewnętrznej drogi leśnej do każdej dostrzegalni, budową ogrodzenia wokół obu dostrzegalni; dostrzegalnie zlokalizowane są: dostrzegalnia nr 1 – w leśnictwie Majówka, działka ewidencyjna nr 168/1203 w obrębie ewidencyjnym Wąchock w Gminie Wąchock, dostrzegalnia nr 2 – w leśnictwie Kutery, działka ewidencyjna nr 72/1201 w obrębie ewidencyjnym Lubienia Gminy Brody;

Szczegółowy zakres robót będących Przedmiotem zamówienia, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa (załączniki do SIWZ).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 086-192661

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano na stronie BIP zmienione załączniki.

Zmiana terminu składania ofert.