Lieferungen - 254398-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-București: Erdgas

2022/S 093-254398

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Nationale Identifikationsnummer: 14751237
Postanschrift: Strada: Delea Nouă, nr. 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030925
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristiana STOIAN, Adrian LEAOTĂ
E-Mail: cristina.scurtu@ancom.ro
Telefon: +40 3728455377-358
Fax: +40 372845599-402
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ancom.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Autoritate nationala
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect furnizarea de gaze naturale pentru locurile de consum ale ANCOM (cod CPV: 09123000-7), în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute în Secțiunea III: Caietul de sarcini.

Referenznummer der Bekanntmachung: CS01/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect furnizarea de gaze naturale pentru locurile de consum ale ANCOM, în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute în Secțiunea III: Caietul de sarcini. În baza acordului-cadru se vor încheia contracte subsecvente pentru locurile de consum aferente Direcției Regionale Muntenia, Direcției Regionale Cluj, Direcției Regionale Iași, Direcției Regionale Timiș și sediului central al ANCOM conform Secțiunii III: Caietul de sarcini.

Nu se vor încheia contracte subsecvente care să se deruleze pe o perioadă mai mare de 24 de luni și, prin urmare, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 164 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la ajustarea prețurilor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro/pub).

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări: in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit in anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 938 880.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

locurile de consum aferente Sediului Central și Direcțiilor Regionale ale ANCOM

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect achiziția de gaze naturale pentru locurile de consum ale ANCOM (cod CPV: 09123000-7), în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute în Secțiunea III: Caietul de sarcini.

Acord-cadru cu un singur operator economic.

Valoarea totală estimată fără TVA: 938.880,00 Lei, din care:

- pentru 8 luni din anul 2021: 251.520,00,00 Lei, fără TVA;

- pentru 12 luni din anul 2022: 469.440,00 Lei, fără TVA;

- pentru 4 luni din anul 2023: 217.920,00 Lei, fără TVA.

Valoare totală estimată la care se va încheia acordul-cadru cuprinde valoarea totală a gazelor naturale și valoarea totală a tarifelor reglementate (tarif de transport, tarif de distribuție, acciza necomercială și alte tarife aplicabile reglementate prin acte normative în vigoare).

Frecvența și valoarea contractelor care urmează sa fie atribuite:

Valoarea estimată fără TVA a celui mai mic contract subsecvent: 160,00 Lei.

Valoarea estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent: 209.600,00 Lei.

Contractele subsecvente vor fi atribuite conform calendarului estimativ de atribuire prevăzut mai jos astfel încât să se asigure pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru furnizarea gazelor naturale pentru locurile de consum ale ANCOM, în conformitate cu cerințele minime obligatorii solicitate în Secțiunea III: Caietul de sarcini.

Estimare cantităţi care ar putea fi solicitate pe perioada de furnizare de 24 luni în baza acordului-cadru în conformitate cu prevederile din Secţiunii III: Caietul de sarcini:

- cantitatea minimă estimată pentru acordul-cadru este de minim 245,42 MWh;

- cantitatea maximă estimată pentru acordul-cadru este de maxim 5.868,00 MWh.

Estimare cantități care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru, în conformitate cu prevederile din Secțiunii III: Caietul de sarcini:

- cantitatea minimă estimată pentru un contract subsecvent este de minim 1,00 MWh;

- cantitatea maximă estimată pentru un contract subsecvent este de maxim 1.310,04 MWh.

Contractele subsecvente se estimează a se încheia pentru următoarele perioade:

a) 01.05.2021 – 31.12.2021;

b) 01.01.2022 – 31.12.2022;

c) 01.01.2023 – 30.04.2023.

Primul contract subsecvent se va încheia în anul 2021 în funcție de data semnării acordului-cadru de către ambele părți (livrarea gazelor nu va începe mai devreme de 01.05.2021).

Notă: În măsura în care, având în vedere prevederile legislaţiei privind finanţele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin încheierea contractelor subsecvente pentru perioadele menţionate mai sus, se vor încheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, în funcţie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru această destinaţie.

Contractele subsecvente se vor încheia astfel încât să se asigure continuitatea frunizării gazelor naturale la locurile de consum ale ANCOM pe întreaga perioadă a acordului-cadru, conform necesităților autorității contractante.

Contractele subsecvente se vor încheia pentru valoarea maximă estimată pentru perioada de derulare a acestora, iar prețul se va plăti lunar pentru gazele naturale efectiv consumate în luna anterioară. Prețul lunar se se va determina în funcție de gazele naturale efectiv consumate în luna anterioară și de prețul unitar final al acestora (preț unitar de bază și tarife reglementate prin ordine ale A.N.R.E.).

Autoritatea contractantă nu are obligația de a contracta întreaga cantitate estimată de gaze naturale, iar contractantul nu poate emite nicio pretenție în cazul în care cantitatea maximă estimată nu va fi consumată.

Pe parcursul derulării unui contract subsecvent, la solicitarea autorității contractante se va suplimenta sau, respectiv, se va reduce numărul de locuri de consum, în funcţie de necesităţi, la simpla cerere a acestuia transmisă cu cel puțin 21 zile înainte.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să dispună de un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 035-084876
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-10869
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 18 - DRM

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 97 600.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-10871
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 17 - DRI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 250.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-11007
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 19 - DRT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 22 950.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-10372
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 3 - DRM

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-10873
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 16 - DRC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 32 250.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-12874
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 8 - DRM

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 85 500.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-12878
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 9 - DRT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 825.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-10373
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 4 - DRT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 975.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-10371
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 2 - DRI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 750.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-12881
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 10 - SC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 510.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-10317
Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de achizitie publica de produse

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 938 880.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-10370
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 1 - DRC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 050.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-12880
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 6 - DRC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 49 350.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-10374
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 5 - SC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 775.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-12875
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 7 - DRI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 938 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 36 300.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-30685
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 12 - DRI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 49 500.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-30675
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 11 - DRC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 52 350.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-30686
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 13 - DRM

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 112 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-30687
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 14 - DRT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 33 750.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-30688
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 15 - SC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SC-DAC-11008
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare nr. 20 - SC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bd. Marasesti, nr. 4-6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 04025
Land: Rumänien
E-Mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefon: +40 749692115
Fax: +40 213012083
Internet-Adresse: www.engie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 856 040.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 520.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Direcția Achiziţii și Contractări/Serviciul Juridic Achiziţii
Postanschrift: Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030925
Land: Rumänien
E-Mail: bogdan.margineanu@ancom.ro
Telefon: +40 372845339
Fax: +40 372845402-599
Internet-Adresse: www.ancom.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022