TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254407-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Desfibrilador

2018/S 112-254407

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Országos Mentőszolgálat
EKRSZ_44156895
Markó Utca 22.
Budapest
1055
Hungría
Persona de contacto: Nagy Barbara
Teléfono: +36 13503737
Correo electrónico: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Código NUTS: HU

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mentok.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000186672018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000186672018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Defibrillátorok és fogyóanyagok beszerzése

Número de referencia: EKR000186672018
II.1.2)Código CPV principal
33182100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

A közbeszerzés tárgya:„Defibrillátorok és fogyó anyagok beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére 2018”.

Adásvételi keretszerződés keretében defibrillátorok és azokhoz tartozó fogyóanyagok beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére.

2 részajánlati körben:

1. rész: Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor és fogyóanyagok beszerzése

2. rész: AED defibrillátorok és fogyóanyagok beszerzése

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Defibrillátor/EKG többfunkciós monitor, fogyóanyag

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182100
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Országos Mentőszolgálat Központi Raktára (1135 Budapest, Mohács utca 24.).

II.2.4)Descripción del contrato:

Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor és ahhoz tartozó fogyóanyagok beszerzése adásvételi keretszerződés keretében nettó 811 750 000 HUF keretösszeg erejéig az alábbi tervezett mennyiségekben:

120 db Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor

17 600 db (tekercs) Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) regisztráló papír

5 600 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) felnőtt PM/AED elektródapár (transztor.)

2 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) gyerek PM/AED elektródapár (transztor.)

23 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) kapnográf szerelék intubált betegekhez felnőtt, gyermek

4 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) kapnográf szerelék nem intubált betegekhez felnőtt

2 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) kapnográf szerelék nem intubált betegekhez gyerek

10 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) hőmérőszenzor (mag hőmérséklet mérésre alkalmas legyen)

A megadott mennyiségek a szerződés 24 hónapos időtartamára tervezett mennyiségek. Ajánlatkérő a keretösszeg 80 %-ára vállal megrendelési kötelezettséget.

Nyertes ajánlattevő (AT) feladata a mért, rögzített paraméterek letöltését és az OMSZ MIR-hez való integrálását, oda az adatok bevitelét lehetővé tevő interfész szoftver kialakítására, kifejlesztésére alkalmas, arra jogosultságot biztosító ún. Software Development Kit (Szoftverfejlesztési jogosultság) licenc szállítása a megajánlott mennyiségre. Az ajánlati ár magában foglalja a licenc díjat. Az eszköznek képesnek kell lennie a mért adatok wireless protokolokon (WiFi, BT) történő továbbítására, feldolgozására és megjelenítésére. Támogatnia kell a Windows 10 operációs rendszerű Intelligens Fedélzeti Terminálokkal történő kommunikációt és adatkapcsolatot.

Nyertes AT feladata az eszköz felhasználói szinten történő használatának elsajátításához szükséges oktatás biztosítása orvosoknak, szakszemélyzetnek.

Nyertes AT-nek a garancia időtartam alatt 10 db cserekészüléket térítésmentesen kell biztosítania AK telephelyén a műszaki leírásban előírtak szerint.

A részletes műszaki leírást, beleértve a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor tartozékainak felsorolását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Bekapcsoláskori konfiguráció programozható (setup) (igen/nem) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 3. Páciens-mozgás érzékelés AED üzemmódban (igen/nem) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 4. Defibrillátor energiaszintek száma (db, min. 20 db, legkedvezőbb megajánlás: 25 db) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 5. Kijelző mérete [(átló, "- ban megadva), min. 5", legkedvezőbb megajánlás: 8"] / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: 6. A gépbe egyidejűleg behelyezhető akkumulátor(ok) esetén az üzemidő monitorozás alatt (perc, min. 300 perc, legkedvezőbb megajánlás: 360 perc) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 7. A készülék által teljesíthető maximális energiával történő kisütések száma a készülékbe egyidejűleg behelyezhető, feltöltött akkumulátor(ok) esetén (min.100 kisütés,a legkedvezőbb megajánlás: 300) / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: 8. Akkumulátor garantált élettartama (év, legalább 2 év, a legkedvezőbb megajánlás: 5 év) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 9. A kézi lapátok a készülékvázban kialakított lapát tároló rekeszben rögzíthetők (igen/nem) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 10. Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor jótállása (garancia) (hónap; min. 12 hónap; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 11. Az akkumulátor lítium akkumulátor (igen/nem) / Ponderación: 6
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Amennyiben a szerződés 24 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, AK fenntartja a jogot, hogy a szerződést egy alkalommal a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés eredeti időbeli hatálya lejártát követő további 12 hónappal meghosszabbítsa. AK legalább 30 nappal a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt jelzi, ha él a szerződés meghosszabbítására vonatkozó jogával.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ár értékelési szemponton belül AK az ajánlati felhívás VI.3) pont 15. alpontjában meghatározott alszempontokat értékeli.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

AED defibrillátor, fogyóanyag

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
33182100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Országos Mentőszolgálat Központi Raktára (1135 Budapest, Mohács utca 24.).

II.2.4)Descripción del contrato:

AED defibrillátor és ahhoz tartozó fogyóanyagok beszerzése adásvételi keretszerződés keretében nettó 240 080 000 HUF keretösszeg erejéig az alábbi tervezett mennyiségekben:

265 db AED defibrillátor

4000 db Gyári (AED defibrillátor gyártójának az AED defibrillátor eszközhöz ajánlott) felnőtt PM/AED elektródapár (transztor.)

2000 db Gyári (AED defibrillátor gyártójának az AED defibrillátor eszközhöz ajánlott) gyerek PM/AED elektródapár (transztor.)

A megadott mennyiségek a szerződés 24 hónapos időtartamára tervezett mennyiségek. Ajánlatkérő a keretösszeg 80 %-ára vállal megrendelési kötelezettséget.

Nyertes ajánlattevő (AT) feladata a mért, rögzített paraméterek letöltését és az OMSZ MIR-hez való integrálását, oda az adatok bevitelét lehetővé tevő interfész szoftver kialakítására, kifejlesztésére alkalmas, arra jogosultságot biztosító ún. Software Development Kit (Szoftverfejlesztési jogosultság) licenc szállítása a megajánlott mennyiségre. Az ajánlati ár magában foglalja a licenc díjat. Az eszköznek képesnek kell lennie a mért adatok USB, vagy vezeték nélküli IRDA vagy Bluetooth vagy Wi-Fi technológiával történő továbbítására, feldolgozására és megjelenítésére. Támogatnia kell a Windows 10 operációs rendszerű Intelligens Fedélzeti Terminálokkal történő kommunikációt és adatkapcsolatot.

A garancia időtartam alatt 10 db cserekészüléket térítésmentesen kell biztosítania nyertes AT-nek AK telephelyén a műszaki leírásban előírtak szerint.

Nyertes AT feladata az eszköz felhasználói szinten történő használatának elsajátításához szükséges oktatás biztosítása orvosoknak, szakszemélyzetnek.

A részletes műszaki leírást, beleértve az AED defibrillátor tartozékainak felsorolását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Bekapcsoláskori konfiguráció programozható (setup) (igen/nem) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 3. Kijelző mérete (átló méret cm-ben megadva, min 7 cm, a legkedvezőbb megajánlás: 10 cm) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 4. AED üzemmódban ki/be kapcsolható EKG kijelzés (igen/nem) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 5. Akkumulátor töltöttségi szint kijelzése kikapcsolt állapotban is (igen/nem) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 6. Ütésszám (leadott shock) kijelzése (igen/nem) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 7. Az újraélesztés kezdetétől (a készülék bekapcsolásától) eltelt idő kijelzése (igen/nem) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 8. Adatátviteli lehetőség beépített Wi-Fi modul segítségével (igen/nem) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 9. 200J energiával történő kisütések maximális száma telepcsere nélkül (min. 250 kisütés, a legkedvezőbb megajánlás:400) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 10. AED defibrillátor jótállása (garancia) (hónap, min. 12 hónap; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 51
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Amennyiben a szerződés 24 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, AK fenntartja a jogot, hogy a szerződést egy alkalommal a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés eredeti időbeli hatálya lejártát követő további 12 hónappal meghosszabbítsa. AK legalább 30 nappal a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt jelzi, ha él a szerződés meghosszabbítására vonatkozó jogával.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ár értékelési szemponton belül AK az alábbi alszempontokat értékeli:

1 db AED defibrillátor nettó ajánlati egységára; súlyszám: 39

1 db felnőtt PM/AED elektródapár (transztor.) nettó ajánlati egységára; súlyszám: 6

1 db gyerek PM/AED elektródapár (transztor.) nettó ajánlati egységára; súlyszám: 6

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Valamennyi részre vonatkozóan:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód: Az AT-nek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69.§ (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. és 6-7.§-a alapján kell kitölteni. Ha az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt. 69.§ (11) bekezdése alapján az AK ellenőrzi. Nem kell feltüntetni azon adatbázisok elérhetőségét, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. AK az EEKD-t elektronikus űrlapként bocsátja rendelkezésre az EKR-ben. Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja, a Kr. 15. § (1) bekezdése értelmében az AT az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani ajánlatában (elektronikus űrlap kitöltésével). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(4) bek. foglaltakra.

A Kbt. 64. § alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

AT-nek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (elektronikus űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. ajánlati részre és 2. ajánlati részre vonatkozóan:

M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint a megajánlott terméktípusokra - 1. ajánlati részben a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközre, 2. ajánlati részben az AED defibrillátorra - vonatkozóan csatolni kell a 93/42/EGK irányelv, vagy az azt honosító, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes CE megfelelőség értékelési tanúsítvány (CE minősítés) egyszerű másolatát.

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A gazdasági szereplőnek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdéseire és 67. § (3) bek, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (2)-(3) bek. és 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(4) bek. foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdésére.

M.2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján - 1. ajánlati részben a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközre, 2. ajánlati részben az AED defibrillátorra - vonatkozóan az ajánlattevőnek csatolnia kell a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, úgy csatolni szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű (legalább felelős) fordítását is. Ajánlatkérő gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A gazdasági szereplőnek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdéseire; 67. § (3) bek-re, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 3. § (2)-(3) bek. és 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(4) bek. foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdésére.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1)

1. ajánlati részben:

Alkalmas az ajánlattevő, ha a megajánlott Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor rendelkezik érvényes a 93/42/EGK irányelv, vagy az azt honosító, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

2. ajánlati részben:

Alkalmas az ajánlattevő, ha a megajánlott AED defibrillátor rendelkezik érvényes a 93/42/EGK irányelv, vagy az azt honosító, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

M.2)

1. ajánlati részben:

Alkalmas az ajánlattevő, ha az adott rész tekintetében benyújtott gyártó által felügyelt termékismertetőben foglaltak alapján az adott rész tekintetében megajánlott Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszköz megfelel a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban AK által meghatározott alábbi műszaki minimumkövetelményeknek:1. ajánlati részre vonatkozó műszaki leírás 1.-7.; 9.-11., 13.-18.; 20.-40.; 42.-49.; 51.-57., 59.-60.; 63.-66., 69.-74., 76.-84. pontokban meghatározott követelmények.

2. ajánlati részben:

Alkalmas az ajánlattevő, ha az adott rész tekintetében benyújtott gyártó által felügyelt termékismertetőben foglaltak alapján az adott rész tekintetében megajánlott AED defibrillátor megfelel a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban AK által meghatározott alábbi műszaki minimumkövetelményeknek:2. ajánlati részre vonatkozó műszaki leírás 2-8.; 10.-11., 13.-14.; 15; 17-22 pontokban meghatározott követelmények.

A III.1.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Valamennyi részre vonatkozóan:

Kötbérek:

Késedelmi: a késedelemmel érintett Termék(ek) nettó (össz)értékének 1 %/nap, max. keretösszeg 8 %-a. Hibás teljesítési: a hibával érintett Termék(ek) nettó (össz)értékének 20 %-a, max. keretösszeg 8 %-a. Kötbér max. elérése esetén AK jogosult a szerződést felmondani.

Meghiúsulási: kötbéralap: eseti megrendelés vonatkozásában megrendelésből le nem szállított Termékek nettó értéke, szerződés vonatkozásában a keretösszeg. Mértéke: kötbéralap 20 %-a.

Fizetési feltételek:

AK előleget nem fizet.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján átutalással a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján, irányadó a Ptk. 6:155. § is. Eseti megrendelések vonatkozásában részszámlázás lehetséges.

Az ajánlattétel,számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

A kötbérek és fizetési feltételek részletszabályai a szerződéstervezetben.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 16/09/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15. §-a tartalmazza.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Az eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu).

2. EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.

3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR. rendelet 10-13. § tartalmazza.

4. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok a beszerzés tárgyával, az ajánlatok összeállításával, benyújtásával, értékelésével kapcsolatban további irányadó előírásokat, információkat tartalmaz. Ezek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.

5. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/nyilatkozatokat is.

6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal(elektronikus űrlap kitöltésével).

Valamennyi rész esetén: Az ajánlati ár alszempontjaira a nettó ajánlati egységárat kell megadni, és csatolni kell részletes árajánlatot a ’részletes árajánlat’ táblázat kitöltésével, mely tartalmazza a tervezett mennyiségre kalkulált összesített nettó árat is. AT-nek a szakmai ajánlat részeként nyilatkoznia kell a megajánlott termék(ek) műszaki specifikációira a dokumentációban előírt részletességgel, és csatolni kell termékismertetőt, melyből az értékelési szempontok szerinti adatok helytállósága, a felolvasólapon megadott adatokkal való egyezősége megállapítható.

7. Az ajánlatban AT-nek nyilatkoznia kell:

— Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is,

— Kbt. 66. § (2) bek. szerint (elektronikus űrlap).

8. Ajánlatban csatolni kell nyilatkozatot összeférhetetlenség fenn nem állásáról.

9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az együttműködési megállapodást.

AK kizárja projekttársaság létrehozását.

10. Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra (alszempontokra) adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont valamennyi ajánlati rész esetén.

A módszer, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül.

1. részben:

Arányosítás: 1.1.-1.8. alszempontok; 4.,5.,6.,7.,8.,10. részszempontok esetén;

Pontkiosztás:2., 3., 9. és 11. részszempontok esetén;

2. részben:

Arányosítás: 1.1-1.3. alszempontok,3., 9.,10. részszempontok esetén;

Pontkiosztás:2.,4.,5.,6.,7.,8., részszempontok esetén.

Részletek a Dokumentációban.

11. AK a jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. foglaltakat.

12. Felelős akkr. közb. szaktanácsadó: dr. Piszkor Melitta; Lajstromszám: 00423

13. Határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

15. Az 1. ajánlati részben az ár értékelési szemponton belül AK az alábbi alszempontokat értékeli:

1.1. 1 db Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor nettó ajánlati egységára; súlysz. 35;

1.2. 1 db regisztráló papír nettó ajánlati egységára; súlysz. 4;

1.3. 1 db felnőtt PM/AED elektródapár nettó ajánlati egységára; súlysz. 5;

1.4. 1 db gyerek PM/AED elektródapár nettó ajánlati egységára; súlysz. 4;

1.5. 1 db kapnográf szerelék intubált betegekhez felnőtt, gyermek nettó ajánlati egységára; súlysz. 4;

1.6. 1 db kapnográf szerelék nem intubált betegekhez felnőtt nettó ajánlati egységára; súlysz. 3;

1.7. 1 db kapnográf szerelék nem intubált betegekhez gyerek nettó ajánlati egységára; súlysz. 2;

1.8. 1 db hőmérőszenzor nettó ajánlati egységára; súlysz. 3.

16. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018