Diensten - 254414-2020

02/06/2020    S105

Sverige-Linköping: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

2020/S 105-254414

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Östergötland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0040
Postadress: CVU Upphandling
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Caroline Haag
E-post: caroline.haag@regionostergotland.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lio.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fastighetsdrift och verksamhetsanknutna tjänster

Referensnummer: UC-2018-111
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenad avseende fastighetsteknisk drift och verksamhetsanknutna tjänster

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45315000 Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
45317000 Övriga elinstallationsarbeten
45317300 Elinstallation av utrustning för eldistribution
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
50510000 Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar och metallbehållare
50532400 Reparation och underhåll av elektrisk distributionsutrustning
50740000 Reparation och underhåll av hissar
51900000 Installation av styr- och reglersystem
98341130 Fastighetsskötsel
98341140 Vaktmästartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenad avseende fastighetsteknisk drift och verksamhetsanknutna tjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-180895
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Domstolsvgörande

Visma annons: https://opic.com/id/afsetubzlg

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/05/2020