TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254415-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Szombathely: Otros recipientes

2018/S 112-254415

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
EKRSZ_20033877
Markusovszky Lajos utca 5.
Szombathely
9700
Hungría
Persona de contacto: Varga Tímea
Teléfono: +36 304445810
Correo electrónico: vargatim@freemail.hu
Fax: +36 13618788
Código NUTS: HU222

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.markusovszky.hu/hu/index

Dirección del perfil de comprador: http://www.markusovszky.hu/hu/index

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000119832018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000119832018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: költségvetési intézmény
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Veszélyes hulladék elszállítás, gyűjtőeszköz száll

Número de referencia: EKR000119832018
II.1.2)Código CPV principal
44619000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításával, valamint egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése. Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét három részre biztosítja. A beszerzés mennyisége részenként kerül meghatározásra.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5., 9900 Körmend, Munkácsy u. 1., 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.,

II.2.4)Descripción del contrato:

Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításával vállalkozási szerződés keretében.

Szombathely telephelyen 200 tonna/év mennyiségű, A keletkező mennyiség éves átlaga Körmend esetén: 7395 kg/év kg, Celldömölk estében: 7019 kg/év, egészségügyi fekvőbeteg intézményben keletkező veszélyes egészségügyi hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, a hulladékok gyűjtéséhez hűtő konténer biztosításával.

Heti kétszeri szállítás.

A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokkal mindenben egyenértékű megajánlást is elfogad, amely maradéktalanul kielégíti a műszaki leírásban meghatározott paramétereket. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt.141.§ bekezdése figyelembe vételével. A szerződéskötéstől (hatályba lépéstől) a 12. hónap letelte előtt 90 nappal a Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó, Szállító teljesítését, és szerződésszerű teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról a dokumentumban leírtak szerint.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő a meghatározott az éves mennyiségen felül további +30 %-ának megrendelésére vonatkozóan opciós jogot tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni opciós jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+30 %) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.

Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, 61/2013 (X.17.) NFM rendelet és 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabályai figyelembe veendők

Ajánlattevőnek az ajánlati ár kiszámításának módját tartalmazó táblázatot is be kell nyújtania az ajánlattétel során.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gyűjtőeszközök beszerzése (badella)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44619000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

II.2.4)Descripción del contrato:

Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése adás-vételi keretszerződés keretében.

Gyűjtőeszközök összesen 28 220 db badella.

60 literes badella 5 500 db

30 literes badella 14 500 db

10 literes badella 3 500 db

5 literes badella 2 100 db

2,5 literes badella 2 200 db

0,5 literes badella 420 db

A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokkal mindenben egyenértékű megajánlást is elfogad, amely maradéktalanul kielégíti a műszaki leírásban meghatározott paramétereket. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt.141.§ bekezdése figyelembe vételével. A szerződéskötéstől (hatályba lépéstől) a 12. hónap letelte előtt 90 nappal a Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó, Szállító teljesítését, és szerződésszerű teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról a dokumentumban leírtak szerint.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő a meghatározott az éves mennyiségen felül további +30 %-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+30 %) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.

Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A jelen felhívás VI.3) pontjának megfelelően.

Ajánlattevőnek az ajánlati ár kiszámításának módját tartalmazó táblázatot is be kell nyújtania az ajánlattétel során.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gyűjtőeszközök beszerzése (fóliazsák)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44619000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

II.2.4)Descripción del contrato:

Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése adás-vételi keretszerződés keretében.

11 000 db fóliazsák (120 literes (hasznos kb 60. liter) gyűjtőzsák)

A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokkal mindenben egyenértékű megajánlást is elfogad, amely maradéktalanul kielégíti a műszaki leírásban meghatározott paramétereket. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt.141.§ bekezdése figyelembe vételével. A szerződéskötéstől (hatályba lépéstől) a 12. hónap letelte előtt 90 nappal a Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó, Szállító teljesítését, és szerződésszerű teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról a dokumentumban leírtak szerint.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő a meghatározott az éves mennyiségen felül további +30 %-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+30 %) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.

Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A jelen felhívás VI.3) pontjának megfelelően.

Ajánlattevőnek az ajánlati ár kiszámításának módját tartalmazó táblázatot is be kell nyújtania az ajánlattétel során.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.

M/1: Az első részben: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlatkérő felhívására ismertetni kell a felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb referenciáit, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2), ill. (3) bekezdés szerint igazolva, az igazolásban megjelölve.

− a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontja év/hó/nap),

− a referencia tárgyát és mennyiségét (a szolgáltatás tartalmának és mennyiségének rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),

− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),

− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.

M/2: A második és harmadik részben: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlatkérő felhívására ismertetni kell a felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb referenciáit, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2), ill. (3) bekezdés szerint igazolva, az igazolásban megjelölve.

− a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontja év/hó/nap),

− a referencia tárgyát és mennyiségét (a szállítás tartalmának és mennyiségének rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),

− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),

− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat. A gyűjtőeszközökkel szemben támasztott minimumkövetelményeket az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 12/2017. (VI.12.) számú EMMI rendelet 2. melléklete rögzíti.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M/1: Első részben: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciával:

Legalább 150 tonna mennyiségű, egészségügyi intézményben keletkező veszélyes egészségügyi hulladék elszállítására, ártalmatlanítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Több részre történő ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattétellel érintett részben előírt tárgyra és mennyiségre kiterjedő referencia ismertetése szükséges. Ajánlattevő az M1 alkalmassági minimumkövetelménynek több referenciával is megfelelhet.

A referencianyilatkozatból, illetve – igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.

M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciával:

— második részben legalább gyűjtőeszközök 20 000 db badella adásvételére vonatkozó referenciával,

— harmadik részben legalább gyűjtőeszközök 8000 db fóliazsák adásvételére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Több részre történő ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattétellel érintett részben előírt tárgyra és mennyiségre kiterjedő referencia ismertetése szükséges. Ajánlattevő az M2 alkalmassági minimumkövetelménynek több referenciával is megfelelhet.

A referencianyilatkozatból, illetve – igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A számlák ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a szerződésben foglaltak szerint történik. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés teljesítésére vonatkozó jsz-ok különösen: 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.

Jótállás: 12 hónap.

Késedelmi kötbér 1 %/késedelmes nap, legfeljebb 30 %.

Hibás teljesítési kötbér: 1 %/nap, maximum 30 %.

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/07/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/07/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

EKR.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint a (6), és EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Tekintettel az EU Hivatalos Lapjának (TED) karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!

1. Az Ajánlatkérő a Kbt. 56. § foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az alábbiakban részletezett információk szerint kíván helyszíni bejárást tartani. A helyszíni bejárás időpontja: 2018. június 28. 10.00 órától A helyszíni bej.helye, gyülekezés: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. – Központi Igazgatás épülete, I. emelet, Műszaki osztály,tárgyaló.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a helyszíni bejárás során esetlegesen felmerülő kérdésekkel összefüggésben az érintett gazdasági szereplők a Kbt. 56.§ bekezdéseiben foglalt információk figyelembe vételével kérhetnek kiegészítő tájékoztatást! Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

2. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban: 2” 60 napként értelmezendő.

3. Ajánlatkérő a M/1, M/2 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

4. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— 424/2017. (XII.19.) Kr 11. § (7) bek szerint ha az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, akkor ajánlatkérőnek és ajánlattevőknek annak a használata kötelező,

— a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap),

— Ártáblázat a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerint és adattartalommal,

— a következő nyilatkozatokat: Kbt. 35 §, Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 66. § (4) bek (űrlap)., a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) (nemleges válasz esetén is meg kell tenni), Kbt. 81. § (3) bek szerint EEKD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek, Kbt. 67. § (4) bek (űrlap); Kbt. 67. § (7) bek (adott esetben), Kbt. 44. § szerint, Kbt. 73. § (5) bek. szerint; Nyilatkozat forgalomba hozatali jogosultságról, és hatósági engedélyek, igazolások meglétéről, azok érvényességéről,

— következő dokumentumokat másolatban: az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint).

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, gazdálkodó szervezet, projekttársaság nem hozható létre (Kbt. 35. § (8) bek).

Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik.

Az eljárást megindító hirdetmény III.1.3 pont (M1) szerinti alkalmassági minimumfeltételek és ezek előírt igazolási módja minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest – szigorúbb.

Jogutódlás figyelembevétele: Kbt. 65. § (11) bek. szerint.

Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint nevezhető meg.

Összegezés megküldés: Kbt. 79. §, szerződéskötés: Kbt. 131. §.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.

A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET).

Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.

FAKSZ: Varga Tímea 00413 sz. elérhetőség: I.1. pontban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.3. folytatása

„Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

Továbbá a szerződés hatályát veszti abban az esetben, ha központilag, jogszabály útján árszabályozásra kerülne sor.”.

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár figyelembevételével kerülnek értékelésre, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. fejezetében konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek, valamint a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározott feltételek teljesítése esetén az áru, illetve szolgáltatás megfelel Ajánlatkérő igényeinek, további minőségi és műszaki jellemzők nem befolyásolják a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018