Dienstleistungen - 254417-2020

02/06/2020    S105

România-Bucureşti: Servicii de asigurare a aeronavelor

2020/S 105-254417

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General de Aviație al MAI
Număr naţional de înregistrare: 24367374
Adresă: Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013696
Țară: România
Persoană de contact: Machedon Laurentiu
E-mail: achizitie.ia@mai.gov.ro
Telefon: +40 213104399
Fax: +40 213113909
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aviatie.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acorduri-cadru de servicii de asigurare a aeronavelor din dotare

II.1.2)Cod CPV principal
66514140 Servicii de asigurare a aeronavelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acorduri-cadru de servicii de asigurare a aeronavelor din dotarea Inspectoratului General de Aviatie al MAI.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 16 786 187.69 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de asigurare elicoptere SMURD

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66514140 Servicii de asigurare a aeronavelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru de servicii de asigurare a elicopterelor destinate misiunilor SMURD.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare este: 58 303,00 EUR.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de asigurare elicoptere ordine publică

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66514140 Servicii de asigurare a aeronavelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru de servicii de asigurare a elicopterelor destinate misiunilor de ordine publica.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare este: 44 788,00 EUR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2016/S 207-375522
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16570
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de asigurare elicoptere ordine publică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/12/2016
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 11 095 998.55 RON
Oferta cea mai scăzută: 9 013 129.64 RON / Cea mai ridicată ofertă: 9 013 139.64 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16571
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de asigurare elicoptere SMURD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/12/2016
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 527 833.03 RON
Oferta cea mai scăzută: 14 579 589.03 RON / Cea mai ridicată ofertă: 14 579 589.03 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19616
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de asigurare elicoptere SMURD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 644 897.03 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 644 897.03 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19618
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de asigurare elicoptere ordine publică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 101 109.19 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 101 109.19 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14560
Titlu:

Asigurare CASCO a aeronavelor destinate misiunilor de ordine publică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/02/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 575 831.87 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15204
Titlu:

Asigurare CASCO aeronava Cessna Citation V

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/03/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 83 375.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14559
Titlu:

Asigurare CASCO aeronave SMURD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/02/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 650 133.33 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 17511
Titlu:

Asigurare CASCO elicopter EC 135 sn 350

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/12/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 13 019.56 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 17688
Titlu:

Asigurare CASCO aeronave SMURD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/12/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 883 377.76 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 17690
Titlu:

Asigurare CASCO a aeronavelor destinate misiunilor de ordine publică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/12/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 525 177.30 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16714
Titlu:

Asigurare CASCO aeronave SMURD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/12/2016
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 911 800.76 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16713
Titlu:

Asigurare CASCO aeronave ordine publică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/12/2016
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 101 109.19 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14078
Titlu:

Asigurare CASCO elicopter EC 135 sn 349

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/01/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Aleea Alexandru nr. 51, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 296 355.90 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

I. Pentru vizualizarea documentelor, OE trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Intrebari”, iar raspunsurile vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul AP.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Intrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin FDA. DUAE se va completa prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si importarea DUAE al AC.

Comisia de evaluare va verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus AC va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 98/2016.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, AC va introduce în SEAP rezultatul admis/respins si va deschise în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns de maximum sapte zile.

OE vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

OE vor respecta modelul de acord-cadru si modelul de contract subsecvent;

II. Daca în urma procesului de evaluare a ofertelor, mai multe oferte admisibile au acelasi nivel al propunerii financiare, autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu toti acesti ofertanti chiar daca prin acest demers se va majora numarul de operatori economici mentionat la pct. II.1.4);

III. Autoritatea contractanta isi rezerva de a respinge ofertele care contin in propunerile financiare valori care depasesc cu mai mult de 10 % valoarea estimata prevazuta in AP;

IV. In cazul in care riscul este plasat in reasigurare, ofertantul va transmite lista reasiguratorilor, copia contractului/contractelor de reasigurare, nivelul de retaing acordat reasiguratorilor;

V. In conformitate cu prevederile OUG nr. 189/2002, ofertantul declarat castigator al Lotului II va semna acordul-cadru de compensare cu Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala in termen de 90 de zile de la semnarea acordului-cadru. Acelasi termen de 90 de zile va fi respectat de catre ofertantul declarat castigator si in vederea semnarii fiecarui acord de compensare aferent acordului-cadru de compensare, acesta fiind calculat de la semnarea fiecarui contract de achizitie subsecvent. Obligatia de compensare devine efectiva de la data semnarii contractului sau contractelor de achizitie subsecvente a caror valoare totala ferma, prin cumularea valorilor fiecarui contract de achizitie subsecvent incheiat la acordul-cadru, depaseste pragul de 2 000 000 EUR. In termen de 45 de zile de la semnarea fiecarui acord de compensare incheiat in baza acordului-cadru de compensare, contractantul va emite catre OCATS o scrisoare de garantie bancara de buna executie aferenta acordului de compensare, in valoare de minim 10 % din valoarea obligatiei de compensare asumate, care va fi valabila pe toata perioada de executare a acordului de compensare. In acest sens, ofertantii participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica vor depune o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea operatiunilor compensatorii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul juridic al autorității contractante
Adresă: Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 015045
Țară: România
E-mail: juridic.ia@mai.gov.ro
Telefon: +40 213104399
Fax: +40 213113909
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020