Dienstleistungen - 254443-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Békéscsaba: Architekturentwurf

2020/S 105-254443

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_91669245
Postanschrift: Szent István tér 7.
Ort: Békéscsaba
NUTS-Code: HU332 Békés
Postleitzahl: 5600
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bende-Engelhardt Judit
E-Mail: bende@bekescsaba.hu
Telefon: +36 66886583
Fax: +36 66523804

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bekescsaba.hu/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.ekr.gov.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Békéscsaba - Multifunkciós Sportcsarnok Tervezése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001644902019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Békéscsaba - Multifunkciós Sportcsarnok Tervezése

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 328 542 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000 Architekturentwurf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU33 Dél-Alföld
Hauptort der Ausführung:

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A tervezési program és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak alapján egy épület tervezése a Békéscsaba, Gyulai út 34. szám, a 1385/8 hrsz alatti ingatlanon. Az RMT-ben mind a 1385/11 hrsz., mind a 1385/8 hrsz. ingatlan említésre kerül, viszont időközben a telekhatár rendezési eljárások lezajlottak ezért úgy kell tekinteni, hogy a tervezendő épület a 1385/8 hrsz-re kerül.Jelen tervezési program szerinti új multifunkciós Sportcsarnok és a külön tervezés tárgyát képző új Sportuszoda, illetve a folyamatban lévő és megtervezett geotermikus visszasajtoló kutak (és annak védőterületei, technológiai berendezései), valamint a napelemes Smart Grid rendszer egymással összhangban telepíthetőek, a hosszútávú fenntarthatóság követelményei biztosítható, valamint a létesítmények szint alatti vagy szint feletti építménnyel összeköthetők legyenek. A Dobozi út és a Gyulai út közötti közúti összekötéssel kapcsolatos közlekedés fejlesztés tervezése a feladat részét képezi.

Az épület legyen alkalmas nemzetközi és hazai I. osztályú sportesemények (kézilabda, röplabda, kosárlabda, futsal) lebonyolítására. Az épület több sportágnak adjon helyet. Kiemelt sportágak: kézilabda, röplabda, kosárlabda. Egyéb sportágak: tornasportok, asztalitenisz, lábtenisz, futsal, judo, kick-box küzdősportok (ráterített szőnyegen), vívás. Az itt felsorolt egyéb sportokhoz kapcsolódó sportesemények megrendezéséhez szükséges alapvető eszközök beszerzése és az épületen belüli tárolása is a tervezési feladat részét képezi. Különböző edzésmunkák elvégzésének biztosítását, pl. bordásfal gyakorlatok, kötélmászás stb. lehetőség szerint tervezni kell. Az épület a lehető legtágabb tűréssel meghatározott belső méretezési hőmérséklet tartományon belül üzemeljenek, illetve rövid időszakokban (nemzetközi versenyek) bizonyos épületrészek a megfelelő szabványok által javasolt/előírt hőmérséklettartományok keretében üzemeltethetők legyenek. Az épület 11 000m2

Az épület befogadóképessége kulturális rendezvények esetében 4000 fő, kézilabda, kosárlabda és röplabda sportrendezvények esetében megközelítőleg 3000-3500 fős lelátó kialakítással (fix és mobil lelátok vegyes alkalmazásával, támlás felhajtható ülőkékkel). A mobil lelátok elhelyezését követően a küzdőtérnek minimum egy kézilabda pálya méretűnek kell maradnia (biztonsági területtel, kispadokkal, egyéb versenyszabályzatok szerinti védőterületekkel).

A rendezvények és a napi használati módok közötti átalakítási munka és időigénye vegye figyelembe a korlátozott emberi erőforrásokat, minél nagyobb gépesítettség legyen betervezve. Az épületben „kulcs-mentesség” kialakítását tervezzük, megfelelő jogosultság kiosztásokkal. A lezárt területek közötti átjárhatóságot beléptető rendszer kiépítésével kell megoldani.

Az épület küzdőteréhez kapcsolódjon egy rakodási lehetőséget biztosító előtető, amely legalább 1 db kamiont képes fogadni és biztosítja a koncertek és kulturális rendezvények eszközeinek berakodási lehetőségét. A rakodóterület közvetlenül kapcsolódjon a küzdőtérhez, vagy ha ez nem megoldható - illetve energetikailag nem optimális - egyenes vonalú, rövid folyosó beiktatható.

Küzdőtér nagysága megközelítőleg 2000-2400 m2 (játéktér mérete mobil lelátok nélkül min. 36 m x 50 m),

A küzdőtéren hosszirányra merőlegesen 2 db kézilabda edzőpálya férjen el egymás mellett, melyek oldalvonalai az elválasztó függönyöktől legalább 1-1 méterre legyenek. A 2 db kézilabda edzőpályán belül 2 db röplabda edzőpálya kapjon helyet. Ezek ideiglenes, a centerpályákat nem zavaró vonalazással kerüljenek kialakításra vagy a pálya vonalazását ledes megvilágítás biztosítsa.

T. feladat:

a)a rendelkezésre bocsátott tervezési program és megvalósíthatósági tanulmány alapján az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésével,

b)az engedélyeztetés teljes lebonyolítása, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

Folyt: VI.4.3)-ban

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Építészeti - műszaki tervezés és mérnök tevékenység szakmai minősége keretében kidolgozott menedzsment és minőség terv / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindításakor nem rendelkezik a teljes tervezési szolgáltatásra vonatkozó fedezettel, erre tekintettel opciós jogot köt ki a kivitelezési tervdokumentáció elkészíttetésére. Az opciós jog gyakorlásának határideje: az építési engedély véglegessé válásának a napjától számított 90 napon belül. Az opció további feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés nem alapoz meg az ajánlatkérő részéről az opciós tétel vonatkozásában megrendelési kötelezettséget. Az opció gyakorlásának feltétele: a Megrendelő döntése és ennek alapján a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozata. Abban az esetben, amennyiben az ajánlatkérő nem él az opció lehetőségével, úgy a nyertes ajánlattevő a meg nem rendelt opciós tétel vonatkozásában kártérítési igényt, így különösen sérelem díjat nem érvényesíthet az ajánlatkérővel szemben. Az opciós jog gyakorlásának szerződéses feltételei a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételnek minősül. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

AK az eljárás megindításakor nem rendelkezik a teljes szolgáltatásra vonatkozó fedezettel, opciós jogot köt ki a kivitelezési tervdokumentáció elkészíttetésére. Az opciós jog gyakorlásának határideje: az építési engedély véglegessé válásának a napjától számított 90 napon belül. Az opciós jog gyakorlásának szerződéses feltételei a Kbt.141.§ (4) bek. a) szerinti feltételnek minősül. Szerződéstervez

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 004-004797
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Békéscsaba - Multifunkciós Sportcsarnok Tervezése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_37982920
Postanschrift: Hévízi út 3/A.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1033
Land: Ungarn
E-Mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Fax: +36 14391714

Internet-Adresse: http://www.obudagroup.hu

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 328 542 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlattevők:

1) Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.

Adószáma:13079909243

2)

Ajánlattevő neve: Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A.

Adószáma:12771251241

3)

Ajánlattevő neve: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.

Adószáma:11474762211

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint. A 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alkalmazandó.

Kiegészítés jelen felhívás II.2.4) pontjához:

c) a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

Szállítandó tervek mennyisége: magyar nyelven, 4 példányban papír alapon, és pdf/A, pdf, valamint a tervezéskori legmagasabb belső kapcsolati rendszerrel és intelligenciával rendelkező pla, illetve dwg fájl formátumban, továbbá 4 példányban CD/DVD lemezen. További információt a tervezési program és a megvalósíthatósági tanulmány tartalmaz.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020