Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 254464-2022

13/05/2022    S93

Magyarország-Budapest: Különleges célú vegyipari termékek

2022/S 093-254464

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nemzeti azonosító szám: 18399257243
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kotrik László
E-mail: kotrik.laszlo@nak.hu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 80900365
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nak.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nak.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kamarai tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Acetonos ezüst-jodid oldat beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000422802022
II.1.2)Fő CPV-kód
24950000 Különleges célú vegyipari termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint Ajánlatkérő részére acetonos ezüst-jodid-oldat (továbbiakban hatóanyag) adásvétele keretmegállapodás keretében, nettó 1 600 000 000,- Ft keretösszegig, vagy 2023. december 31. napjáig, amely két alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig a műszaki leírás szerinti paraméterek alapján.

További részletek, valamint egyéb szakmai elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 600 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24950000 Különleges célú vegyipari termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Mindenkori telephelyek Magyarország területén.

Részletes meghatározás az AF II.2.14) pontjában.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint Ajánlatkérő részére acetonos ezüst-jodid-oldat (továbbiakban hatóanyag) adásvétele keretmegállapodás keretében, nettó 1 600 000 000,- Ft keretösszegig, vagy 2023. december 31. napjáig, amely további 12 hónappal 2 alkalommal meghosszabbítható, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig, a műszaki leírás szerinti paraméterek alapján.

Ezüst-jodid oldat koncentráció (tömegszázalékos arány): min. 1 %

Ajánlatkérő 2022. év folyamán (ezévre) körülbelül 120 000 - 250 000 liter hatóanyag beszerzését tervezi a megkötendő keretmegállapodás keretében. A keretmegállapodás terhére az országos jégkármérséklő rendszer működtetése során felhasznált hatóanyag pótlására kerül sor, a hatóanyag fogyásának mértékét az időjárási viszonyok befolyásolják, Ajánlatkérő ezáltal kizárólag becsléssel rendelkezik a fogyás mértékéről. Az előzetes számítások alapján ajánlatkérő az éves hatóanyag fogyás mértékét átlagosan 270 000 literre becsüli. (Az itt megállapított mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő kötelezettséget ezen mennyiségekre nem vállal.)

Nyertes Ajánlattevő feladata a hatóanyag átruházása és a teljesítés helyére történő szállítása az Ajánlatkérő által megjelölt telephelyekre, jelen közbeszerzési eljárás műszaki leírásában meghatározott módon.

Nyertes Ajánlattevő feladata az oldat tárolásához szükséges kannák és paletták biztosítása is.

További részletek, valamint egyéb szakmai elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AF II.2.3) pont kiegészítése:

Jelenlegi telephelyek címe:

JÉGER Cegléd: 2700 Cegléd, Törteli út 20/a. 2631/84 hrsz.

JÉGER Nemesgörzsöny: 8522 Nemesgörzsöny, Külterület 0188/2 hrsz.

JÉGER Balkány: 4233 Balkány, Bocskai u. 44. 0307/10 hrsz.

JÉGER Dél-Dunántúl: 7762 Pécsudvard, Külterület 081/1 hrsz.

A teljesítés helyszíne az egyedi megrendelések során a teljesítés valamelyike, vagy valamennyi telephely.

AF II.2.5) pont kiegészítése:

Az ár elem elnevezése: „Képzett ajánlati összár (HUF)”

Az árképzéssel kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

AF II.2.7) pont kiegészítése: A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számítva 2023. december 31. napjáig tart, az AF II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek figyelembe vételével.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A hatóanyag felhasználása a „2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról” 2. 16§ d) pontjában meghatározott szolgáltatási közfeladatai ellátásához szükséges alapanyagot biztosítja. A hatóanyag nélkülözhetetlen része a működésnek, ugyanis annak elpárologtatását követően alakulnak ki azon légköri mikroszemcsék a felsőbb légrétegekben, amelyek a megfelelő magasságban biztosítják a jégmagképződést. A megfelelő méretű jégmagok kialakulásával lehet biztosítani, hogy a csapadékképződés folyamatában a jégszemként induló, szilárd halmazállapotú csapadék a légkör alsóbb rétegeibe lépve folyékony halmazállapotúvá olvadjon. A mesterséges jégmagképzés az országos jégkármérséklő rendszer működési elve. A rendszer üzemeltetése megfelelő hatóanyag nélkül elképzelhetetlen.

Részletek az AF VI.3) pont 23. alpontjában.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 070-183232
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Acetonos ezüst-jodid oldat beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agro-Chemie Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14141351243
Postai cím: Bányalég Utca 47-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: krisztian.feher@agrochemie.hu
Telefon: +36 301755630
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 600 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő neve: Agro-Chemie Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyertes ajánlattevő székhelye: 1225 Budapest, Bányalég utca 47-59.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 14141351-2-43

Nem nyertes ajánlattevő neve: Molar Chemicals Kft.

Nem nyertes ajánlattevő székhelye: 2314 Halásztelek, Árpád utca 1.

Nem nyertes ajánlattevő adószáma: 10886713-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/05/2022