Lieferungen - 254516-2022

13/05/2022    S93

die Slowakei-Bratislava: Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte

2022/S 093-254516

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nationale Identifikationsnummer: 30845572
Postanschrift: Kutuzovova 8
Ort: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 83247
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Mária Grocholová, PhD.
E-Mail: maria.grocholova@mod.gov.sk
Telefon: +421 960317670
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uvo.gov.sk
Adresse des Beschafferprofils: www.mosr.sk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zdravotnícke prístroje, vybavenie a výcvikové pomôcky

Referenznummer der Bekanntmachung: ÚpIA-EL3/3-265/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zabezpečenie dodania zdravotníckych prístrojov, vybavenia a výcvikových pomôcok spolu s jeho inštaláciou, uvedením do prevádzky a zaškolením obsluhy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vybavenie na infúznu liečbu

Los-Nr.: 1.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33194100 Ausrüstung und Instrumente für Infusion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Injekčný dávkovač ks 96

Infúzna pumpa ks 70

Dokovacia stanica ks 26

Zodolnený stojan ks 16

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vybavenie na monitoring vitálnych funkcií

Los-Nr.: 2.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Monitoring vitálnych funkcií ks 20

Stanica centr. monitoringu ks 4

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diagnostické prístroje

Los-Nr.: 3.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124100 Diagnostikausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

12-zvodové EKG so stolíkom ks 6

Videolaryngoskop ks 7

FAST USG ks 2

Fibronchoskop ks 1

Prenosný RTG prístroj s príslušenstvom ks 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nemocničné lôžka

Los-Nr.: 4.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192120 Krankenhausbetten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Posten na ARO a intenzívnu starostlivosť s antidekubitálnym matracom ks 10

Ložka na urgent ks 3

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prístroje na ventiláciu pacienta

Los-Nr.: 5.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33157400 Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Anesteziologický prístroj ks 3

Pľúcny servoventilátor ks 10

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výcvikové pomôcky

Los-Nr.: 6.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35112100 Notfalltrainingspuppe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Úrad hlavného lekára, Pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Figurína na nácvik neodkladnej starostlivosti alebo ekvivalent s príslušenstvom ks 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302020BKD7

Financované z projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením COVID-19-II

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-173740
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Prístroje na ventiláciu pacienta

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

5.časť predmetu zákazky s názvom "prístroje na ventiláciu pacienta" bola zrušená z dôvodu spojenia charakterovo odlišných predmetov zákazky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022