Lieferungen - 254532-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-București: Fleischerzeugnisse

2022/S 093-254532

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5
Nationale Identifikationsnummer: 17104480
Postanschrift: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050182
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): George-Constantin DITU
E-Mail: achizitii@dgaspc5.ro
Telefon: +40 0314336414
Fax: +40 213101731
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgaspc5.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Protectie sociala
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare carne și preparate din carne pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Referenznummer der Bekanntmachung: 3268
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15130000 Fleischerzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția de carne și preparate din carne pentru copiii ce beneficiază de protecție specială în cadrul sistemului rezidențial aflat în subordinea instituției, copiilor ce beneficiază de serviciile centrelor de zi, serviciile creșelor, victime ale violenței domestice, precum ale persoanelor adulte fără adăpost, aflate în evidența direcției vizează încheierea unui acord-cadru de furnizare pentru o perioadă de 48 luni în vederea asigurării necesarului de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale furnizate de D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Autoritatea contractantă a ales ca modalitate de atribuire încheierea unui acord-cadru pe 48 luni, în acest sens urmând a fi încheiate contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante și de fondurile aprobate cu această destinație astfel:

- primul contract subsecvent va fi încheiat până la data de 31.12.2022;

- cel de-al doilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023;

- al treilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024;

- al patrulea contract subsecvent va fi incheiat până la expirarea perioadei de 48 de luni;

Autoritatea contractantă intenționează să încheie minim 4 contracte subsecvente - maxim 15 contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante si fondurile alocate.

- Valoarea estimată totală a acordului-cadru – 3.120.323,92 lei fără TVA (48 luni);

- Valoarea estimata minimă a acordului-cadru - 9.119,00 lei fără TVA;

- Valoarea estimată maxima a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni - 780.080,98 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 9.119,00 lei fără TVA.

Cantitățile minime și maxime aferente acordului-cadru se regăsesc în Anexa nr. I la Caietul de sarcini. Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

Operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnătură electronică extinsă, numai prin SEAP, într-un termen care se va situa cu cel mult 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor conform art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care solicitările de clarificări au fost transmise în termenul prevăzut anterior, răspunsul Autorității contractante va fi publicat în SEAP într-un termen care se va situa, cel târziu, cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în conformitate cu art. 160 alin. (2) și 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, fără a da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau în alt termen decât cel stabilit.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 118 946.68 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15111200 Kalbfleisch
15112130 Hühner
15221000 Tiefgekühlter Fisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Acord cadru de furnizare carne și preparate din carne pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5, locatiile acestora fiind specificate în caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Natura, cantitățile și caracteristicile aferente produselor ce formează obiectul achiziției sunt detaliate în caietul de sarcini.

- primul contract subsecvent va fi încheiat până la data de 31.12.2022;

- Valoarea estimată totală a acordului-cadru – 3.120.323,92 lei fără TVA (48 luni);

- Valoarea estimata minimă a acordului-cadru - 9.119,00 lei fără TVA;

- Valoarea estimată maxima a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni - 780.080,98 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 9.119,00 lei fără TVA.

Cantitățile minime și maxime aferente acordului-cadru se regăsesc în Anexa nr. I la Caietul de sarcini. Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Garanția de participare se va constitui conform Secțiunii III.1.6.a) din Fișa de date

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 040-101080
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8114
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de furnizare carne si preparate din carne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 10062337
Postanschrift: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 031455
Land: Rumänien
E-Mail: trantu_panait@yahoo.co.uk
Telefon: +40 722508244
Fax: +40 213262413
Internet-Adresse: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 780 080.98 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 456 185.35 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8113
Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare carne si preparate din carne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 10062337
Postanschrift: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 031455
Land: Rumänien
E-Mail: trantu_panait@yahoo.co.uk
Telefon: +40 722508244
Fax: +40 213262413
Internet-Adresse: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 120 323.92 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 118 946.68 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Contencios
Postanschrift: Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 050182
Land: Rumänien
E-Mail: monica.grigore@dgaspc5.ro
Telefon: +40 213167707
Fax: +40 212101731
Internet-Adresse: www.dgaspc5.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022