Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 254540-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Systemberatung und technische Beratung

2020/S 105-254540

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postanschrift: al. Jana Pawła II 70
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-175
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
E-Mail: izabella.helbing@arimr.gov.pl
Telefon: +48 225950736
Fax: +48 223185411
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.arimr.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: państwowa osoba prawna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: DPiZP.2610.44.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72220000 Systemberatung und technische Beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej: „Zamawiającym”) personelu informatycznego o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania.

2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na określone poniżej dwie rozłączne części zamówienia:

2.1. część nr 1 zamówienia – obejmuje pozyskanie personelu specjalistycznego o profilu analityczno-programistycznym określonym dla zadania nr 1;

2.2. część nr 2 zamówienia – obejmuje pozyskanie personelu specjalistycznego o profilach zarządzania projektami i architektonicznym dla zadania nr 2.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 12 947 339.84 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 – zadanie nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72220000 Systemberatung und technische Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

a) Centrala ARiMR, ul. Poleczki 33, Warszawa, POLSKA;

b) WTO w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zadania jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego personelu specjalistycznego o profilu analityczno-programistycznym, o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy.

2. Wykaz i ilość profili personelu informatycznego wraz ze wskazaniem wymaganych kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do realizacji niniejszego zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy dedykowanym dla zadania nr 1.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w umowie wraz z załącznikami (przy zastosowaniu załącznika nr 1 do umowy dedykowanego dla zadania nr 1).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 43,00
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Gotowość świadczenia usług w wymiarze większym niż 8 h dziennie, tj. 12 h dziennie / Gewichtung: 5,00
Preis - Gewichtung: 47,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, które mogą zostać udzielone dotychczasowemu dostawy usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – do wartości netto 6 473 669,92 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 – zadanie nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72220000 Systemberatung und technische Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

a) Centrala ARiMR, ul. Poleczki 33, Warszawa, POLSKA;

b) WTO w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zadania jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego personelu specjalistycznego o profilach zarządzania projektami i architektonicznym, o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy.

2. Wykaz i ilość profili personelu informatycznego wraz ze wskazaniem wymaganych kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do realizacji niniejszego zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do wzoru umowy dedykowanym dla zadania nr 2.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w umowie wraz z załącznikami (przy zastosowaniu załącznika nr 1 do wzoru umowy dedykowanego dla zadania nr 2).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 45,00
Qualitätskriterium - Name: Gotowość świadczenia usług w soboty / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Gotowość świadczenia usług w wymiarze większym niż 8 h dziennie, tj. 12 h dziennie / Gewichtung: 5,00
Preis - Gewichtung: 45,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, które mogą zostać udzielone dotychczasowemu dostawy usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – do wartości netto 1 020 810,98 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-618618
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 – zadanie nr 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Nexio Management sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Szturmowa 2A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-678
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 947 339.84 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 947 339.84 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 – zadanie nr 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dotyczy sekcji V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia / zamówienia na część nie udzielono:

Przedmiotowe postępowanie w części nr 2 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tej części zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i brak było możliwości jej zwiększenia do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 62-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020