Lieferungen - 254607-2022

13/05/2022    S93

Dänemark-Aalborg: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen

2022/S 093-254607

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Professionshøjskolen UCN
Postanschrift: Selma Lagerløfs Vej 2
Ort: Aalborg Øst
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9220
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Kadir Atsiz
E-Mail: Kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53383658
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ee710b1-5d51-4a58-b5dc-3a0e4c2b4b6a/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Professionshøjskole
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Levering af IT-produkter samt relaterede serviceydelser til Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) (herefter benævnt Ordregiver) udbyder hermed en Rammeaftale på PC’er, mobiltelefoner, skærme, dockingstationer samt løst IT-tilbehør, og en række dertil hørende IT-relaterede serviceydelser.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 17 237 190.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30100000 Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln
30230000 Computerbezogene Geräte
32250000 Mobilfunkgeräte
32252100 Freisprech-Mobiltelefone
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Med henblik på at styrke kerneforretningen, ønsker Ordregiver at indgå en rammeaftale med én (1) leverandør vedrørende levering af PC'er, skærme, dockingstationer, mobiltelefoner, løst IT-udstyr samt en række dertil hørende IT-relaterede serviceydelser (as-a-service) som specificeret.

Den kommende leverandør skal heriblandt:

• Stille en indkøbsportal til rådighed for Ordregiver, hvor bestilleren kan afgive sin ordre

• Yde support i forbindelse med bestilling og andre forhold inden for serviceydelserne

• Stille et inventory til rådighed for Ordregiver, hvor leverandøren skal foretage registrering af leverede Produkter på den enkelte bestiller, herunder udstyr til kvittering for udlevering til bestiller/bruger

• Registrere Ordregivers eksisterende Devices i inventory

• Foretage klargøring af PC’er, herunder installering af basis UCN-image

• Levere PC'er, skærme, dockingstationer, mobiltelefoner samt løst tilbehør på Ordregivers campusser

• Udføre on-site garantiservice på PC’er

• Afhente brugte PC’er og mobiltelefoner, herunder datasletning på PC’er

• Sælge brugte PC’er og mobiltelefoner på vegne af Ordregiver

Ordregivers maksimale forbrug på rammeaftalen er +20 % af den samlede evalueringssum for 4 år.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Rammeaftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte leverance vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Rammeaftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Drift og opfølgning / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Implementering / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 55
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 010-017773
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: COMM2IG A/S
Nationale Identifikationsnummer: 20719907
Postanschrift: Kokkedal Industripark 104
Ort: Kokkedal
NUTS-Code: DK013 Nordsjælland
Postleitzahl: 2980
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 17 237 190.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 237 190.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022