TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254637-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Szombathely: Fluoroscopios

2018/S 112-254637

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
AK15486
Markusovszky Lajos utca 5.
Szombathely
9700
Hungría
Persona de contacto: Zakariás Zsófia
Teléfono: +36 14532889
Correo electrónico: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Código NUTS: HU222

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.markusovszky.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.markusovszky.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére 2 db C íves sebészeti röntgen képerősítő beszerzése

II.1.2)Código CPV principal
33111400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére 2 db C íves sebészeti röntgen képerősítő beszerzése.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 47 800 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére 2 db C íves sebészeti röntgen képerősítő beszerzése.

Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: az 2 darab C íves röntgen képerősítő berendezés, II.2.3. pontban meghatározott helyre történő szállítását, szerelési munkálatokat, beüzemelést-beszabályozást, technikai-orvosszakmai próbaüzemeltetést, az üzemeltető képviselőinek betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak tételes felsorolását, hogy a vevő részéről fentiek teljesítéséhez milyen alapfeltételek (helyigény, áramellátás stb.) szükségesek. Vevő képviseletében 3 fő betanítása szükséges. Próbaüzem: 3 munkanap. Az ár tartalmazza ajánlatkérő meglévő, cserére kerülő készülékének leszerelését, elszállításának költségét is.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A 2 darab C íves röntgen képerősítő berendezéssel kapcsolatos részletes, teljesítendő minimumkövetelményeket, a közbeszerzési dokumentum specifikációs táblázata tartalmazza.

Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott berendezések, áruk a benyújtott teljesített paraméterek, és műszaki leírás alapján nem felelnek meg a dokumentációban a specifikációs táblázatban előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek, azaz a termékek adatlapján előírt minimumkövetelményeket a megajánlott paraméterek nem elégítik ki.

Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mert 2 db, műszakilag azonos berendezés kerül beszerzésre.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Érintőképernyős vezérlőpult a c-íven elhelyezve igen/nem / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Élő előnézeti átvilágítási kép az érintőképernyős monitoron / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Integrált WLAN kapcsolat lehetősége a PACS rendszerhez / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Jótállási idő / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 238-493619
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Szerződés

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Noritix Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.
Budaörs
2040
Hungría
Código NUTS: HU12
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 40 771 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 47 800 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlattevők:

Siemens Healthcare Kft. (Székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51-57., adószáma: 25296826-2-44).

Noritix Kft. (Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., adószáma: 25475649-2-13).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018