Supplies - 254639-2018

14/06/2018    S112

Hungary-Budapest: Electricity

2018/S 112-254639

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
National registration number: AK24071
Postal address: Hajós Alfréd sétány 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1138
Country: Hungary
Contact person: Márton Levente
E-mail: levente.marton@fina-budapest2017.com
Telephone: +36 301866849
Fax: +36 12200043
Internet address(es):
Main address: http://www.fina-budapest2017.com
Address of the buyer profile: http://www.fina-budapest2017.com
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Villamosenergia-beszerzés a 2018. évre vonatkozóan”

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Az MSZ EN 50160:2011 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő villamos energia beszerzése a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 104 140 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Not specified
Main site or place of performance:

Duna Aréna (1138 Bp., Népfürdő utca 36.), Margitsziget/Holdudvar (1138 Bp., Margitszigeti főút), Margitsziget/Petőfi Tábor (1138 Bp., Margitsziget), Dagály Strand (1138 Bp., Népfürdő utca 34.).

II.2.4)Description of the procurement:

Összesen 6 GWh, amely a szerződés teljesítése során 45 %-kal nőhet, szabványos minőségű (MSZ EN 50160:2011 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő) villamos energia beszerzése a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időtartama alatt biztosítania kell egy fő, közvetlenül elérhető kiemelt kapcsolattartót az Ajánlatkérő részére azzal, hogy az ajánlatában nyilatkoznia kell a kapcsolattartó személy rendelkezésre állásáról.

A fogyasztási pontok a szerződéskötésig és/vagy a szerződéses időszak alatt változhatnak, amelyre figyelemmel Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szerződés módosításának lehetőségét, azzal, hogy az ajánlati felhívásban szereplő 6 GWh főmennyiség a csatlakozási pontok változásával arányosan változhat.

Meghiúsulási kötbér: a toleranciasáv alsó határáig le nem szállított mennyiség ára, a Szerződéses Ár 10 %-ának megfelelő egységáron.

Eladót kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, amelyben – Eladónak felróható okból – Vevőnek nem áll rendelkezésre a Szerződés 5.1. pontjában rögzített villamosenergia-mennyiség. A kötbér mértéke tekintettel a kiemelt nemzetközi rendezvényekre ezen időszakra minden megkezdett órára az érintett vételezési hely havi nettó átlagos energiadíjának 5 %-a (öt százaléka).

A tervezett karbantartást Szolgálatónak 30 munkanappal köteles írásban jelezni Ajánlatkérőnek.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A szerződés időtartama alatt a villamos energia mennyisége a teljes mennyiségtől (6 GWh) pozitív irányban, + 45 %-ban eltérhet.

Az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a szerződés 2019. december 31. napjáig meghosszabbítható.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Dagály Strand átadása nem tisztázott, így a 2018. január 31-én Ajánlatkérő használatába kerülő ingatlan villamosenergia-igényét Ajánlatkérőnek nem állt módjában korábban felmérni, a létesítmény villamosenergia-ellátását annak újranyitásához és közegészségügyi feladatellátásához is folyamatosan biztosítani szükséges.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 073-161411
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

„Villamosenergia-beszerzés a 2018. évre vonatkozóan”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CYEB Energiakereskedő Kft.
Postal address: Szmolnyica sétány 6/5.
Town: Szentendre
NUTS code: HU12 Not specified
Postal code: 2000
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 100 140 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 104 140 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ajánlattevők:

1. nyertes ajánlattevő:

CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.)

Adószám: 22742933-2-44.

2.

MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207–209., 12898019-2-44).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/06/2018