Suministros - 254661-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Sosnowiec: Equipamiento médico

2018/S 112-254661

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
pl. Medyków 1
Sosnowiec
41-200
Polonia
Persona de contacto: Jacek Gorszanów
Teléfono: +48 323682449
Correo electrónico: zam.publ@wss5.pl
Fax: +48 323682012
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wss5.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej”

Número de referencia: 27/PNE/SW/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej” w ilościach i asortymencie określonym z załączniku nr 1 i 1A do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 017 510.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Defibrylatory resynchronizujące CRT-D z akcesoriami

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin uzupełnienia depozytu / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Defibrylatory resynchronizujące CRT-P z akcesoriami

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin uzupełnienia depozytu / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kardiowertery defibrylatory jednojamowe z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin uzupełnienia depozytu / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z elektrodami i zestawem do kaniulacji żył

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin uzupełnienia depozytu / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestawy do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych typu PFO i ASD

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin uzupełnienia depozytu / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Serwety operacyjne z otworem

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Osłona do głowicy USG do echokardiografii przezprzełykowej

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 052-114833
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Defibrylatory resynchronizujące CRT-D z akcesoriami

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Abbott Medical Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 716 640.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 716 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Defibrylatory resynchronizujące CRT-P z akcesoriami

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Abbott Medical Sp. z o.o
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 25 384.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 30 960.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Kardiowertery defibrylatory jednojamowe z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Abbott Medical Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 437 720.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 437 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z elektrodami i zestawem do kaniulacji żył

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Abbott Medical Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 717 960.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 717 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Zestawy do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych typu PFO i ASD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Polimed Sp. z o.o.
ul. Poleczki 12
Warszawa
02-822
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 104 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 104 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Serwety operacyjne z otworem

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Osłona do głowicy USG do echokardiografii przezprzełykowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PHU ANMAR Sp. z o.o.. Sp. k.
ul. Strefowa 22
Tychy
43-100
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 11 922.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 10 950.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Fakultatywne podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z:

— zamawiającym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

— członkami komisji przetargowej,

— osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

d) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

e) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN

Na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1 Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 5 SIWZ;

2 Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia

3 Certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych w załączniku 1 do SIWZ;

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości zależnej od części na które składa ofertę. (szczegóły w pkt.8 SIWZ).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.4.2018.

Nie wniesienie wadium w w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

Kserokopię dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu należy załączyć do oferty.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w ustawie i SIWZ:

Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP S.A. 53 1020 2498 0000 8202 0433 8182.

Tytułem: „Wadium w sprawie nr: 27/PNE/SW/2018”.

Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 23.4.2018 do godz. 10:00 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta.

Termin ważności wadium – co najmniej 60 dni od terminu składania ofert rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z ustawą.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018