Suministros - 254665-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Letonia-Riga: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2018/S 112-254665

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
40003457109
Pilsoņu iela 13
Rīga
LV-1002
Letonia
Persona de contacto: Lāsma Vītoliņa
Teléfono: +371 67069578
Correo electrónico: lasma.vitolina@stradini.lv
Fax: +371 67069661
Código NUTS: LV00

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.stradini.lv

Dirección del perfil de comprador: http://www.stradini.lv

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Elpināšanas iekārtas piegāde

Número de referencia: PSKUS 2018/68
II.1.2)Código CPV principal
33190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Elpināšanas iekārtas piegāde.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 149 990.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LV003
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rīga.

II.2.4)Descripción del contrato:

Elpināšanas iekārtas piegāde.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

39. Sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā tiek ekspluatētas 18 elpināšanas iekārtas, visu iekārtu ražotājs ir "GETINGE-MAQUET", no kurām piecas "Servo 300" ir jānomaina, jo ir beidzies ražotāja atbalsts, pārējās ir "Servo – i" iekārtas. Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa (40.n.) tiek ekspluatētas 17 "GETINGE-MAQUET" "Servo – i" elpināšanas iekārtas. 2018. gadā ir plānots papildināt elpināšanas iekārtu parku par 5 iekārtām. Citu ražotāju elpināšanas iekārtas intensīvās terapijas nodaļās nevar iegādāties, jo: 1. ekonomiskie apstākļi — servisa apkopes un remonta cenas nosaka iekārtu daudzums, uz kuru izdalās transporta, pārbaudes iekārtu, administratīvās un servisa inženiera apmācību izmaksas, kas nozīmē, jo vairāk viena veida elpināšanas iekārtu, jo lētāka ir to uzturēšana. 2. elpināšanas iekārtu sistēmām nodaļā jābūt vienādām, jo intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļās, nav pieļaujams zaudēt personāla laiku uz pareizo sistēmu meklēšanu vai maiņu. 3. lai novērstu klīnisko negadījumu rašanos: lietojot medicīnas iekārtu vienas struktūrvienības ietvaros, nedrīkst pieļaut dažādu ražotāju IIb klases medicīnisko ierīču lietošanu, tādējādi nepakļaujot medicīnas personālu (un vēlāk arī pacientu) liekam riskam, ka dažādu ražotāju iekārtām var tikt uzstādītas vienas un tās pašas sistēmas (katram ražotājam ir definētas atļautās lietojamās sistēmas) un ievadīti parametri, kā rezultātā pacients var saņemt neatbilstošu ventilācijas režīmu, radot, iespējams, arī neatgriezeniskas sekas pacienta dzīvībai un/vai veselībai. Ražotājs "GETINGE-MAQUET" sava produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu sniegšanai ir pilnvarojuši pārstāvi Latvijas teritorijā – SIA “NMS Elpa”.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Elpināšanas iekārtas piegāde

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
SIA “NMS Elpa”
40003348336
Malienas iela 31-22
Rīga
LV-1079
Letonia
Código NUTS: LV006
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 149 990.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 149 990.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letonia
Teléfono: +371 67326719
Correo electrónico: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Dirección de internet: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letonia
Teléfono: +371 67326719
Correo electrónico: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Dirección de internet: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018