Dienstleistungen - 254678-2020

02/06/2020    S105

Rumänien-Bukarest: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2020/S 105-254678

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sector 4 (Primăria Sectorului 4 București)
Nationale Identifikationsnummer: RO 4316422
Postanschrift: Str. Poet George Coșbuc nr. 6-16
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040532
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihai Botoaga
E-Mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ps4.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București

Referenznummer der Bekanntmachung: 022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acordul-cadru este vazut ca un contract mixt, astfel potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 „Contractele care au ca obiect cel puţin două tipuri de achiziţie publică, constând în lucrări, servicii sau produse, pentru a căror atribuire se aplică dispoziţiile prezentei legi se atribuie în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achiziţie care constituie obiectul principal al contractului în cauză”. In cazul de fata, tipul de achizitie care constituie obiectul principal este de servicii.

Acordul-cadru are ca principal obiect amenajarea si intretinerea domeniului public, de natura sa contribuie la cresterea calitatii vietii pentru locuitorii sectorului.

Sectorul 4 se află într-un proces accelerat de dezvoltare urbanistică, economică şi socială, proces ce modifică echilibrul actual dintre mediul natural şi nevoia umană. În acelaşi timp, creşterea populaţiei şi limitarea teritorială, necesită măsuri de protecţie, in vederea mentinerii unui standard ridicat de viata. Astfel, la nivelul unitatii administrativ teritoriale a luat nastere necesitatea intretinerii si amenajarii domeniului public, in vederea creşterii factorului depoluant şi îmbunătăţirii imaginii sectorului, parte a unei capitale europene, respectiv întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, a locațiilor amenajate și reamenajate, a locurilor de joacă, a dotărilor din aceste locații, întreţinerea mobilierului urban/stradal și a tot ceea ce contribuie la crearea unui mediu ambient.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 130 863 596,54 RON.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 179 162 000.18 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928400 Stadtmobiliar
44400000 Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel
45111291 Erschließungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
71421000 Landschaftsgärtnerische Gestaltung
77320000 Pflegearbeiten für Sportplätze
77340000 Baum- und Heckenschnitt
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sectorul 4 al municipiului Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lista de activitati ce vor fi desfasurate in perioada de derulare a AC se regasesc descrise la niv. caietului de sarcini. Estimari ale cant. min. si max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului ac-cadru si ale celor care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata AC, se regasesc in cadrul anexelor caietului de sarcini (la nivelul prezentei sunt limitate caracterele care pot fi completate). Modif AC/ctr. de achizitie pub., in cursul per. sale de valab., se va putea efectua in conditiile prev. la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al preved. din cadrul Instructiunilor ANAP. In derularea AC pot fi introduse tipologii noi de prod./serv./lucrari, in baza art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 6 alin. (4) din Instr. nr. 3/2017, tratate ca si modif. contractuale „nesubstanţiale – adaptări la context practic”, care nu aduc atingere naturii generale a ctr./AC, care sunt in legatura cu ducerea la indeplinire a AC (necesare pentru eficientizarea procesului de implem. a respectivului ctr. din prisma aut. ctr. şi/sau pentru îmbunătăţirea calităţii result. acestuia), in limita a 10 % din valoarea AC.

Preţurile unitare, în acest caz, vor fi stabilite prin raportare la preţuri unitare similare din ctr., cu adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri unitare similare pentru calcularea modif., se va lua în calcul rezonabilitatea prețului, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă natura prod., nivelul de calitate, provenienta, după caz, precum și orice aspect care impactează prețul, la care se adaugă un profit rezonabil.

Caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sect. respectiv de activ., astfel încât să reflecte faptul că achiziţia prod./serv./lucrarilor ce fac obiectul modif., s-a făcut în condiţii de eficienţă ec. şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: se va evalua gradul de adecvare al corelației dintre datele de intrare (resurse utilizate) și rezultatele finale descrise in caietul de sarcini, pe fiecare tip de serviciu si se va avea in vedere cel mai mare contract subsecvent. / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: se va puncta experienta profesionala a expertului coordonator/verificator. / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 168-411138
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 730
Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de servicii – amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP4) S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14665500
Postanschrift: Șoseaua Berceni nr. 38A, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041292
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@adp4.ro
Telefon: +40 213322416
Fax: +40 213322446

Internet-Adresse: www.adp4.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 643 691 003.97 RON
Niedrigstes Angebot: 576 518 749.99 RON / höchstes Angebot: 576 518 749.99 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 35
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP4) S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14665500
Postanschrift: Șoseaua Berceni nr. 38A, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041292
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@adp4.ro
Telefon: +40 213322416
Fax: +40 213322446

Internet-Adresse: www.adp4.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 42 016 144.10 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 42 016 144.10 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 99
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subscvent nr. 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP4) S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14665500
Postanschrift: Șoseaua Berceni nr. 38A, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041292
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@adp4.ro
Telefon: +40 213322416
Fax: +40 213322446

Internet-Adresse: www.adp4.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 17 346 231.52 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 346 231.52 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 220
Bezeichnung des Auftrags:

Act adițional 3 la contract subsecvent 1 – nr. 35/14.2.2020

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP4) S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14665500
Postanschrift: Șoseaua Berceni nr. 38A, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041292
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@adp4.ro
Telefon: +40 213322416
Fax: +40 213322446

Internet-Adresse: www.adp4.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 34 532 395.06 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 34 532 395.06 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 118
Bezeichnung des Auftrags:

Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP4) S.A.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP4) S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14665500
Postanschrift: Șoseaua Berceni nr. 38A, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041292
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@adp4.ro
Telefon: +40 213322416
Fax: +40 213322446

Internet-Adresse: www.adp4.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 42 633 792.16 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 42 633 792.16 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 139
Bezeichnung des Auftrags:

Act adițional 2 la contract subsecvent nr. 1 – nr. 35/14.2.2020

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP4) S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14665500
Postanschrift: Șoseaua Berceni nr. 38A, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041292
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@adp4.ro
Telefon: +40 213322416
Fax: +40 213322446

Internet-Adresse: www.adp4.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 42 633 437.34 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 42 633 437.34 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/05/2020