TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254685-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Ostrava: Aparatos para anestesia

2018/S 112-254685

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Fakultní nemocnice Ostrava
00843989
17. listopadu 1790
Ostrava - Poruba
708 52
República Checa
Persona de contacto: Kateřina Onderková, odd. obchodně-právní
Teléfono: +420 597373212
Correo electrónico: katerina.onderkova@fno.cz
Fax: +420 596916056
Código NUTS: CZ080

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.fno.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava A" - Anesteziologické přístroje a pacientské plicní ventilátory

Número de referencia: OŘN-03/18
II.1.2)Código CPV principal
33172100 - LA52 - LA20
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - anesteziologických přístrojů a pacientských plicních ventilátorů - s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky a zadávací dokumentaci.

Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001174), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Anesteziologické přístroje s příslušenstvím

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33172100 - LA52 - LA20
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění je dodávka 9 ks anesteziologických přístrojů s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb. Blíže viz zadávací dokumentace.

Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001174
II.2.14)Información adicional

Dodání předmětu plnění bude realizováno do 2 měsíců od podpisu smlouvy. Poskytování pozáručních servisních služeb bude zahájeno od 1. dne po uplynutí záruční doby dodaných předmětu plnění a to po dobu 5 let od zahájení.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pacientské plicní ventilátory nejvyšší třídy s příslušenstvím

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33157400 - LA52 - LA20
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění je dodávka 2 ks pacientských plicních ventilátorů nejvyšší třídy s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb. Blíže viz zadávací dokumentace.

Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001174
II.2.14)Información adicional

Dodání předmětu plnění bude realizováno do 2 měsíců od podpisu smlouvy. Poskytování pozáručních servisních služeb bude zahájeno od 1. dne po uplynutí záruční doby dodaných předmětu plnění a to po dobu 5 let od zahájení.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pacientské plicní ventilátory střední/vyšší třídy s příslušenstvím

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33157400 - LA52 - LA20
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění je dodávka 14 ks pacientských plicních ventilátorů střední / vyšší třídy s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb. Blíže viz zadávací dokumentace.

Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001174
II.2.14)Información adicional

Dodání předmětu plnění bude realizováno do 2 měsíců od podpisu smlouvy. Poskytování pozáručních servisních služeb bude zahájeno od 1. dne po uplynutí záruční doby dodaných předmětu plnění a to po dobu 5 let od zahájení.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pacientský plicní ventilátor transportní / emergency s příslušenstvím

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33157400 - LA52 - LA20
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění je dodávka 1ks pacientského plicního ventilátoru transportního / emergency s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb. Blíže viz zadávací dokumentace.

Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001174
II.2.14)Información adicional

Dodání předmětu plnění bude realizováno do 2 měsíců od podpisu smlouvy. Poskytování pozáručních servisních služeb bude zahájeno od 1. dne po uplynutí záruční doby dodaných předmětu plnění a to po dobu 5 let od zahájení.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 086-192970
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Pacientský plicní ventilátor transportní / emergency s příslušenstvím

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018