Tjenesteydelser - 254689-2020

02/06/2020    S105

Danmark-Helsingør: Tolkning

2020/S 105-254689

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Knudsen
E-mail: hkn11@helsingor.dk
Telefon: +45 49282252
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108521208.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.helsingorkommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alleroed.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: borger@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: kommune@egekom.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.egedalkommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: webmaster@fredensborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: pmbla@frederikssund.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederikssund.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
By: Værløse
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: man1@furesoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: mail@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.halsnaes.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: hkn11@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
By: Herlev
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: herlev@herlev.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://herlev.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: uian@hillerod.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hillerod.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: vsc@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af tolkeydelser til Indkøbsfællesskab Nordsjælland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79540000 Tolkning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

11 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde tolkeydelser.

De udbudte tolkeydelser benyttes ved kontrol, behandling, samtaler og ved skriftlige oversættelser. De anvendes primært på beskæftigelses- og integrations-, undervisnings- samt social - og sundhedsområdet, hvorfor det forventes at tolkene har kendskab til lovgivning inden for disse områder.

Udbuddet indeholder én aftale som omfatter alle former for tolkeydelser.

— Telefontolkning

— Videotolkning

— Fremmødetolkning

— Heldagstolkning

— Halvdagstolkning

— Tolkning i kortere tidsperioder end ovennævnte skriftlig oversættelse af mindre opgaver.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af tolkeydelser inden for de sprog og dialekter der er behov for i de 11 IN-kommuner. I bilag 2, tilbudsliste, er angivet en oversigt over de mest benyttede sprog i 2017 og 2018.

Formålet med udbuddet er, at sikre levering af professionelle tolkeydelser, hvor bestilte tolke tolker til aftalt tid, agerer og har en professionel fremtoning og er flydende i såvel det tolkede sprog som dansk. I de situationer, hvor der rekvireres en tolk, er levering af en professionel tolkning afgørende for, at sagsbehandlingen i den konkrete situation kan ske korrekt.

De udbudte tolkeydelser benyttes ved kontrol, behandling, samtaler og ved skriftlige oversættelser. De anvendes primært på beskæftigelses- og integrations-, undervisnings- samt social - og sundhedsområdet, hvorfor det forventes at tolkene har kendskab til lovgivning inden for disse områder.

I tolkningerne kan videreformidling og forklaring af lovgivning indgå, hvorfor kendskab til diverse fagtermer inden for især ovennævnte områder er nødvendig.

Udbuddet indeholder én aftale som omfatter alle former for tolkeydelser.

— Telefontolkning

— Videotolkning

— Fremmødetolkning

— Heldagstolkning

— Halvdagstolkning

— Tolkning i kortere tidsperioder end ovennævnte

— Skriftlig oversættelse af mindre opgaver.

Skriftlige oversættelser, hvor Ordregiver vurderer, at der er behov for særlige faglige kompetencer, herunder juridiske/markedsføringsmæssige, større materialer eller fagspecifikke materialer er ikke omfattet af nærværende udbud.

Ordregiver gør opmærksom på, at udbuddet ikke omfatter tegnsprogstolkning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 117-287220
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af tolkeydelser til Indkøbsfællesskab Nordsjælland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tolkdanmark ApS
Postadresse: Islevdalvej 100A, 1.
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
E-mail: info@tolkdanmark.dk
Telefon: +45 70209912
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ViTolker ApS
Postadresse: Valhøjs Alle 190
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
E-mail: zr@vitolker.dk
Telefon: +45 91448812
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 48 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020