Suministros - 254711-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Reactivos y medios de contraste

2018/S 112-254711

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Polonia
Persona de contacto: Jacek Gomoliński
Teléfono: +48 895398297
Correo electrónico: przetargi@poliklinika.net
Fax: +48 895398218
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.poliklinika.net

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych

Número de referencia: ZPZ-14/03/18
II.1.2)Código CPV principal
33696000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków kontrastowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: formularz cenowy oraz wzór umowy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 041 906.36 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Paramagnetyczny niejonowy, makrocykliczny środek kontrastowy do badań całego ciała metodą rezonansu magnetycznego w stężeniu 0,5 mmol/ml (gadoteridol) fiolka 10 ml, 15 ml, 20 ml - 13 200 ml.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia o 10 % w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Jodowy niejonowy izoosmotyczny środek kontrastowy do podania dożylnego, stężenie 320 mg/ml, op. 200 ml – 180 000 ml

2. Jodowy niejonowy środek kontrastowy do podania dożylnego i per os, stężenie 300 mg/ml, op. 20ml – 6000 ml

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia o 10 % w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań wątroby metodą rezonansu magnetycznego w stężeniu 0,5 mmol/ml (gadoxetinian) amp-strz. / fiolka 10 ml – 350 ml.

2. Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań metodą rezonansu magnetycznego w stężeniu 1 mmol/ml (gadobutrol) amp-strz. / fiolka 7,5 ml, 15 ml – 9000 ml.

3. Jodowy niejonowy środek kontrastowy do podania dożylnego, stężenie 370 mg/ml, op. 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml – 300 000 ml.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia o 10 % w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Paramagnetyczny środek kontrastowy jonowy do badań całego ciała metodą rezonansu magnetycznego w stężeniu 0,5 mmol/ml (kwas gadoterowy w postaci soli megluminowej) fiolka / amp-strz. 10 ml, 15 ml, 20 ml, 50 ml lub 60 ml – 7850 ml.

2. Jodowy niejonowy hypoosmotyczny środek kontrastowy do podania dożylnego, stężenie 320mg/ml, op. 500ml – 500000 ml

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia o 10 % w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Barium sulfuricum 200 g/200 ml – 48 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia o 10 % w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 6

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Jodowy niejonowy środek kontrastowy do podania dożylnego, stężenie 350mg/ml, op. 100 ml, 200ml, 500ml – 180000 ml

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia o 10 % w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 054-118974
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Neuca S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58
Toruń
87-100
Polonia
Código NUTS: PL613
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Farmada Transport Sp. z o.o.
ul. Szosa Bydgoska 58
Toruń
87-100
Polonia
Código NUTS: PL613
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 117 370.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 103 356.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGF S.A.
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 220 733.33 PLN
Valor total del contrato/lote: 194 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet nr 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGF S.A.
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 419 242.59 PLN
Oferta más baja: 322 305.00 PLN / Oferta más elevada: 327 441.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet nr 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Unitrans M. i W. Fijał Sp. j.
ul. Borsucza 9
Józefów-Michalin
05-410
Polonia
Código NUTS: PL9
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 516 544.21 PLN
Oferta más baja: 363 090.00 PLN / Oferta más elevada: 408 295.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Pakiet nr 5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGF S.A.
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 188.49 PLN
Oferta más baja: 1 155.36 PLN / Oferta más elevada: 1 174.08 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Pakiet nr 6

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Neuca S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58
Toruń
87-100
Polonia
Código NUTS: PL613
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Farmada Transport Sp. z o.o.
ul. Szosa Bydgoska 58
Toruń
87-100
Polonia
Código NUTS: PL613
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 75 166.67 PLN
Oferta más baja: 57 600.00 PLN / Oferta más elevada: 126 000.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018