TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254742-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Tóner para faxes e impresoras láser

2018/S 112-254742

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
Poznań
61-736
Polonia
Persona de contacto: sekretariat Dyrektora Sądu, pok. 3171 Dorota Woźniak
Teléfono: +48 616283004
Correo electrónico: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl
Fax: +48 616283035
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.poznan.so.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: sąd powszechny
I.5)Principal actividad
Otra actividad: sądownictwo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Número de referencia: ZP-226-2/18
II.1.2)Código CPV principal
30125110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i sukcesywna dostawa nowych, nieużywanych, nieregenerowanych i niepochodzących z odzysku materiałów

eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór w ramach umowy zużytych ww. materiałów eksploatacyjnych na

potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz podległych Sądów Rejonowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 295 531.72 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i sukcesywna dostawa nowych, nieużywanych, nieregenerowanych i niepochodzących z odzysku materiałów

eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór w ramach umowy zużytych ww. materiałów eksploatacyjnych na

potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz podległych Sądów Rejonowych” tj. zlokalizowanych:

Dla części I: Sąd Rejonowy w Chodzieży, ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, Plac Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl.

Sąd Rejonowy w Obornikach Wielkopolskich, ul. Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki.

Sąd Rejonowy w Wolsztynie, ul. A. Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn.

Sąd Rejonowy w Złotowie, ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów.

Sąd Rejonowy w Gostyniu, ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń.

Sąd Rejonowy w Kościanie, pl. Niezłomnych 2, 64-000 Kościan.

Sąd Rejonowy w Rawiczu, ul. Ignacego Buszy 1, 63-900 Rawicz.

Sąd Rejonowy w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem.

Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, ul. Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska.

Sąd Rejonowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Września.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i sukcesywna dostawa nowych, nieużywanych, nieregenerowanych i niepochodzących z odzysku materiałów

eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór w ramach umowy zużytych ww. materiałów eksploatacyjnych na

potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz podległych Sądów Rejonowych” tj. zlokalizowanych:

Dla części II: Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, O/Z w Lesznie, ul. Chrobrego 7.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, O/Z w Pile, al. Powstańców Wlkp. 79, ul. Witaszka 2A.

OZSS w Lesznie, ul. Kasprowicza 3.

OZSS w Pile, Al. Powstańców Wlkp. 79, ul. Witaszka 2A.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 061-134298
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Część I

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z o.o.
Olsztyn
Polonia
Teléfono: +48 895391210
Correo electrónico: biuro@komax9.pl
Fax: +48 895344333
Código NUTS: PL62
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 993 379.67 PLN
Valor total del contrato/lote: 774 044.72 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: II
Denominación:

Część II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa
Olsztyn
10-418
Polonia
Teléfono: +48 895391210
Fax: +48 895344333
Código NUTS: PL62
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 616 760.16 PLN
Valor total del contrato/lote: 521 487.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych –„Środki ochrony prawnej”.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018