Lieferungen - 254750-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: Computerzubehör

2022/S 093-254750

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-199563)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Postanschrift: ul. Marsa 110
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 04-470
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wioletta Magiera
E-Mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

Referenznummer der Bekanntmachung: D/73/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30237200 Computerzubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na 10 (dziesięć) części (zadań).

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-199563

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 10
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

Zadanie nr 10.

Urządzenie wielofunkcyjne UW5 - w ilości 2 szt., Komplet oryginalnych atramentów - w ilości 6 szt.

muss es heißen:

Zadanie nr 10.

Urządzenie wielofunkcyjne UW5 - w ilości 2 szt., Komplet oryginalnych atramentów - w ilości 2 kpl.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 13/08/2022
muss es heißen:
Tag: 20/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.

w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;