Lieferungen - 254789-2022

13/05/2022    S93

die Slowakei-Žilina: Lehrmittel und -geräte

2022/S 093-254789

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 061-159772)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Žilinský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37808427
Postanschrift: Komenského
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 01109
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Štefan Buzek
E-Mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefon: +421 415032252
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.regionzilina.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Referenznummer der Bekanntmachung: 21_22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162200 Lehrmittel und -geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka špecializovaného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 061-159772

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: