TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254830-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Diálogo competitivo 

Suecia-Estocolmo: Aparatos de grabación y reproducción de imágenes y sonido

2018/S 112-254830

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Försäkringskassan
202100-5521
Stockholm
103 51
Suecia
Persona de contacto: Birgitta Rönnquist
Correo electrónico: birgitta.ronnquist@forsakringskassan.se
Código NUTS: SE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.forsakringskassan.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konferensrumsstöd 2017

Número de referencia: 033563-2017
II.1.2)Código CPV principal
32330000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Denna upphandling avser funktioner inom kategori AV-produkter/Unified communication med tillhörande tjänster (montering, design, programmering/omprogrammering) för nya och befintliga mötes- och konferensrum samt hörsalar med mer specifika behov. Upphandlingen utgår från två (2) olika rumstyper, vilka beskrivs i bilaga 1 "Exempelrum" till denna upphandling, men ska även kunna appliceras på andra typer av konferensrum.

Försäkringskassan efterfrågar lösningar för att åstadkomma ljudförstärkning, ljudupptagning, styrning av föreslagen lösning samt hjälpmedel för personer med hörselnedsättning samt tillhörande tjänster/tillbehör för professionellt bruk, för löpande avrop. De produkter som vi tror blir resultatet av upphandlingen kommer att avropas/beställs och ägas av Försäkringskassan och kan inte avropas som tjänst, hyras eller leasas.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 300 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32331300
32340000
32342400
32342410
32350000
51310000
51313000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE
II.2.4)Descripción del contrato:

Denna upphandling avser funktioner inom kategori AV-produkter/Unified communication med tillhörande tjänster (montering, design, programmering/omprogrammering) för nya och befintliga mötes- och.

Konferensrum samt hörsalar med mer specifika behov. Försäkringskassan efterfrågar lösningar för att åstadkomma ljudförstärkning, ljudupptagning, styrning av föreslagen lösning samt hjälpmedel för personer med hörselnedsättning.

Omfattning.

Denna upphandling avser funktioner inom kategori AV-produkter/Unified communication med tillhörande tjänster (montering, design, programmering/omprogrammering) för nya och befintliga mötes- och konferensrum samt hörsalar med mer specifika behov. Upphandlingen utgår från två (2) olika rumstyper, vilka beskrivs i bilaga 1 "Exempelrum" till denna upphandling, men ska även kunna appliceras på andra typer av konferensrum.

Försäkringskassan efterfrågar lösningar för att åstadkomma ljudförstärkning, ljudupptagning, styrning av föreslagen lösning samt hjälpmedel för personer med hörselnedsättning samt tillhörande tjänster/tillbehör för professionellt bruk, för löpande avrop. De produkter som vi tror blir resultatet av upphandlingen kommer att avropas/beställs och ägas av Försäkringskassan och kan inte avropas som tjänst, hyras eller leasas.

Upphandlingsformen är vald utifrån förutsättningen att det finns ett stort utbud av, visserligen lättillgängliga, standardlösningar på marknaden, vilka behöver anpassas för att åstadkomma en innovativ lösning som passar Försäkringskassans behov.

Försäkringskassan har kontor spridda över hela landet. Det är därför viktigt att leveranser och support fungerar likvärdigt oavsett vart behov uppstår.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Prisscenario / Ponderación: Prisavdrag kvalitet
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Diálogo competitivo
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 090-176532
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/12/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Informationsteknik Scandinavia AB
556365-7039
Box 27014
Stockholm
102 51
Suecia
Correo electrónico: mikael.lofberg@informationsteknik.se
Código NUTS: SE
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 300 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten
Stockholm
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018