Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 254831-2019

03/06/2019    S105

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése

2019/S 105-254831

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 016-032921)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70302040
Postai cím: Hrsz
Város: Zalabér
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8798
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dékány Endre
E-mail: titkarsag@zalaispa.hu
Telefon: +36 92707582
Fax: +36 92707582
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://zalaispa.hu/tarsulas/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NFP_Hull_Zala&Vas_kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000038212019
II.1.2)Fő CPV-kód
45222100 Hulladékkezelő mű építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/05/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 016-032921

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:

2.1. felhívás M.2.1.-ban előírt alk. köv.-re bemutatott szakember -FIDIC szerződéses feltételek szerint megval. projekt kivitelezésében szerzett- többlet szakmai tapasztalata (hó, legkedvezőbb:36 hó)

Helyesen:

2.1. felhívás M.2.1.-ban előírt alk. köv.-re bemutatott szakember FIDIC szerződéses feltételek szerint megval. projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hó, legkedvezőbb:36 hó)

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi ref.munká(kk)val:

Olyan korábbi teljesítéssel, amely tartalmazott:

— összesen legalább 900 m2 alapterületű csarnoképület építést,

— összesen legalább 1 500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építést,

— összesen legalább 1,5 ha lerakótér építést,

— a létesítmény(ek) működéséhez szükséges telepi közművek kiépítése (csapadék víziközmű kiépítése és/vagy elektromos vezetékhálózat kiépítése),

— új ipari építmény(ek) kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló szerződés(ek) teljesítése során sor került útépítés tervezés és/vagy magasépítési tervezés és/vagy közműtervezési munkák és hulladékfeldolgozó technológia tervezések ellátására is

Továbbá részt vett olyan projekt(ek) teljesítésében, amely során sor került:

— összesen legalább 18 300 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia(ák) telepítésére, komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta: előaprító/zsáknyitó és ballisztikus szeparátor (és/vagy légosztályozó) és mágneses fémleválasztó (és/vagy mágneses szeparátor és/vagy mágneses szalag) és kézi válogató (és/vagy válogató kabin) és bálázó, és vezérlés

AK a fentiek szerinti min.köv.-ek igazolására bemutatott szerződések számát nem korlátozza, de előírja, hogy az 1 500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építés előírásnak 1 darab referencián belül kell teljesítettnek lennie, valamint azzal, hogy a min. követelményben előírt egyes hulladékfeldolgozó technológiai gépeket elegendő, ha a bemutatott referenciák egyike tartalmazza. A referenciák között az átfedés megengedett. 1 szerződéssel több referencia (követelmény) is teljesíthető.

AK ipari építmény alatt hulladékfeldolgozási technológia fejlesztés céljából épített építményeket ért.

Befejezettnek minősül a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára és a Kr. 21/A.§

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével

M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított projekt kivitelezésében.

M2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Kr. 1. melléklet IV. 1. rész 2. pontja szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Kr. 1. melléklet I. 2. rész 8. és/vagy 26. pontja szerinti KÉ-K és/vagy T jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

AK elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az ATnek igazolnia kell.

1 szakember több pozícióra is bemutatható, azonban az M.2.1) és M.2.3) pont szerinti szakembernek egymástól eltérőnek kell lennie.

Ha az M.2.2)-M.2.3) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani

Helyesen:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi ref.munká(kk)val:

Olyan korábbi teljesítéssel, mely tartalmazott:

— össz leg. 900 m2 alapterületű csarnoképület építés,

— össz leg. 1 500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építés,

— össz leg. 1,5 ha lerakótér építés,

— a létesítmény(ek) működéséhez szükséges telepi közművek kiépítése (csapadék víziközmű kiépítése és/vagy elektromos vezetékhálózat kiépítése),

— új ipari építmény(ek) kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló szerződés(ek) teljesítése során sor került útépítés tervezés és/vagy magasépítési tervezés és/vagy közműtervezési munkák és hulladékfeldolgozó technológia tervezések ellátására is

Továbbá részt vett olyan projekt(ek) teljesítésében, mely során sor került:

— össz leg. 18 300 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia(ák) telepítésére, komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta: előaprító/zsáknyitó és ballisztikus szeparátor (és/vagy légosztályozó) és mágneses fémleválasztó (és/vagy mágneses szeparátor és/vagy mágneses szalag) és kézi válogató (és/vagy válogató kabin) és bálázó, és vezérlés

AK a fentiek szerinti min.köv.-ek igazolására bemutatott szerz-ek számát nem korlátozza, de előírja, hogy az 1 500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építés előírásnak 1 db ref-án belül kell teljesítettnek lennie, valamint hogy a min.követelményben előírt egyes hulladékfeldolgozó technológiai gépeket elegendő, ha a bemutatott referenciák egyike tartalmazza. A ref-ák között az átfedés megengedett. 1 szerz-sel több referencia (követelmény) is teljesíthető.

AK ipari építmény alatt hull.feldolgozási technológiafejlesztés céljából épített építményeket ért.

Befejezettnek minősül a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felh. feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr.21.§ (2a) bek. a) pontjára és a Kr.21/A.§

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével

M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében.

AK hulladékgazd. proj-nek tekinti a hull. gyűjtés, szállítás, kezelés tev-ekkel összef., és a hull-ok utógondozásával (rekultiváció) kapcs. kiv. proj-ket.

M2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Kr. 1. melléklet IV. 1. rész 2. pontja szerinti MV-É jogosultság megsz-éhez szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Kr. 1. melléklet I. 2. rész 8. és/vagy 26. pontja szerinti KÉ-K és/vagy T jogosultság megsz-éhez szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

AK elfogadja a fenti jogosultságok megsz-éhez szüks. szakképzettséggel egyenértékű szakk-et is, mely egyenértékűséget ATnek igazolnia kell.

1 szakember több pozícióra is bemutatható, de az M.2.1) és M.2.3) pont szerinti szakembernek egymástól eltérőnek kell lennie.

Ha az M.2.2)-M.2.3) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szüks. végzettség és gyak. igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot (ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód) és a jogosultság megsz-éhez szüks. végzettséget és gyak-ot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dok-o(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 11/06/2019
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 18/07/2019
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 11/06/2019
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 18/07/2019
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk:

Az ajánlati határidő meghosszabbításáról és a módosításról szóló hirdetményt, valamint a módosított ajánlati dokumentációt Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi (EKR). A közbeszerzési dokumentumok egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

Módosításra kerül az ajánlati dokumentáció I. és II. kötete.