TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254835-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Grecia-Chalkida: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 112-254835

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Perifereia Stereas Ellados - Perifereiaki Enotita Eyboias
Leoforos Chaina 93
Chalkida
341 00
Grecia
Persona de contacto: Aggeliki Giannoylakoy, Paraskeyi Andritsoy, Eleni Gabrili, Kyriakos Papakyriakoy
Teléfono: +30 2221353710-711/743/706
Correo electrónico: papakyriakou.k@naevias.gr
Fax: +30 2221036073
Código NUTS: EL64

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pste.gov.gr/index.php

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, προμήθειας πουλερικών, βοείου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας κ.ά., για Τ.Ε.Β.Α..

II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός σε ευρώ, για την προμήθεια πουλερικών, βόειου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ - ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης, είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο τής κάθε ομάδας (ομάδες Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, Κ’, Λ’, Μ’,Ξ’) είτε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών της αντίστοιχης ομάδας (ομάδες Α’, Β’, Γ’, Ν’, Ο’), την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 105 024.24 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ομάδα Α - Πουλερικά.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15112130
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EL64
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

II.2.4)Descripción del contrato:

Προμήθεια πουλερικών - τεμάχια: 22.818.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών, μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 095-186403
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 131317/3902
Lote nº: 1
Denominación:

Ομάδα Α - Πουλερικά.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις
Ιωάννινα
Grecia
Código NUTS: EL543
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 91 272.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 76 668.48 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Αναφέρεται στη διακήρυξη.
Αθήνα
Grecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017, ισχύουν τα εξής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου (.pdf), το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων - προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του συστήματος «Επικοινωνία».

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική, για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε 5 ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010, όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.8. Εγγυήσεις.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας - Διεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών)
Λ. Χαϊνά 93
Χαλκίδα
341 00
Grecia
Teléfono: +30 2221353710-706/743/711
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018