Leveringen - 254841-2018

14/06/2018    S112

Griekenland-Chalkida: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 112-254841

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perifereia Stereas Ellados - Perifereiaki Enotita Eyboias
Postadres: Leoforos Chaina 93
Plaats: Chalkida
NUTS-code: EL64 Not specified
Postcode: 341 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Aggeliki Giannoylakoy, Paraskeyi Andritsoy, Eleni Gabrili, Kyriakos Papakyriakoy
E-mail: papakyriakou.k@naevias.gr
Telefoon: +30 2221353710-711/743/706
Fax: +30 2221036073
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pste.gov.gr/index.php
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, προμήθειας πουλερικών, βοείου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας κ.ά., για Τ.Ε.Β.Α..

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 105 024.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Δ - Γάλα εβαπορέ.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15511600 Gecondenseerde melk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Θ - Είδη παντοπωλείου.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15872400 Zout
15871110 Azijn of dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Λ - Καφές/ζαχαρώδη.

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15831200 Witte suiker
15861000 Koffie
15833000 Suikerproducten
15840000 Cacao; chocolade en suikerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Ο - Είδη οπωροπωλείου.

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03212100 Aardappelen
03221410 Kool
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 095-186403

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 130433/3892
Perceel nr.: 4
Benaming:

Ομάδα Δ - Γάλα εβαπορέ.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Άρτος και Ζύμη Αλιμπινίσης Α.Β.Ε.Ε.
Plaats: Χαλκίδα
NUTS-code: EL642 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 008.10 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 084.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 130433/3892
Perceel nr.: 9
Benaming:

Ομάδα Θ - Είδη παντοπωλείου.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Άρτος και Ζύμη Αλιμπινίσης Α.Β.Ε.Ε.
Plaats: Χαλκίδα
NUTS-code: EL642 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 586.56 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 137.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 130433/3892
Perceel nr.: 12
Benaming:

Ομάδα Λ - Καφές/ζαχαρώδη.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Άρτος και Ζύμη Αλιμπινίσης Α.Β.Ε.Ε.
Plaats: Χαλκίδα
NUTS-code: EL642 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 90 565.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 755.22 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 130433/3892
Perceel nr.: 16
Benaming:

Ομάδα Ο - Είδη οπωροπωλείου.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Άρτος και Ζύμη Αλιμπινίσης Α.Β.Ε.Ε.
Plaats: Χαλκίδα
NUTS-code: EL642 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 639.52 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 842.77 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2018