Dienstleistungen - 254866-2020

02/06/2020    S105

Magyarország-Pécs: Takarítási szolgáltatások

2020/S 105-254866

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kempf Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Telefon: +36 72501500
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pte.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.pte.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére

Hivatkozási szám: PTE/70626-4/2018
II.1.2)Fő CPV-kód
90910000 Takarítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szolgáltatási keretszerződés - Pécsi Tudományegyetem Nyugati Oktatási területei - Pécs

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90910000 Takarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7624 Pécs, Ifjúság út 6.,

7624 Pécs, Rókus utca 2-4.,

7633 Pécs, Szántó Kovács János út 1/B.,

7633 Pécs, Szántó K. J. út 1/D.;

7624 Pécs, Boszorkány út 2.,

7677 Orfű, Kalaphelyi út 14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Nyugati Oktatási területein. Takarítandó terület jellege:Oktatási és egyéb terület. Takarítandó terület: 59 725 m2 (várhatóan: 14 741 346 m2/év).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 207-472913

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 4
Elnevezés:

Szolgáltatási keretszerződés Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: P. Dussmann Kft.
Postai cím: Váci út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 425 655 969.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2020.5.19.

Jogalap: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 718828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra. Határidő a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint a Kbt. 148.§-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 718828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/05/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
90910000 Takarítási szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7624 Pécs, Ifjúság út 6.,

7624 Pécs, Rókus utca 2-4.,

7633 Pécs, Szántó Kovács János út 1/B.,

7633 Pécs, Szántó K. J. út 1/D.;

7624 Pécs, Boszorkány út 2.,

7677 Orfű, Kalaphelyi út 14.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Nyugati Oktatási területein. Takarítandó terület jellege:Oktatási és egyéb terület. Takarítandó terület: 59 725 m2 (várhatóan: 14 741 346 m2/év).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 36
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 425 655 969.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: P. Dussmann Kft.
Postai cím: Váci út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/c. szám alatti épületben (felhívás szerint 1/d épületszárny) virucid hatású fertőtlenítőszeres takarítás elrendelése a COVID19 járványra tekintettel. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt az épületszárnyat érintő takarítási díj megemelése, amely az alapszerződés keretösszegének mértékét nem érinti.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet: veszélyhelyzet elrendelése

48/2020. (III.20.) PTE Operatív Stáb döntés: funkcionális felülvizsgálat, a tárgyi épületszárny a COVID19 járvánnyal érintett egészségügyi szakdolgozók átmeneti szálláshelye

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az érintett épületben virucid hatású fertőtlenítőszeres takarítást rendelt el, amelynek célja az emberek környezetébe került kórokozók elpusztítása.

Ezen takarítási technológia költsége az Alapszerződésben rögzített technológiákhoz képest valamennyi költségelem tekintetében jelentős többletet eredményez a Szolgáltatóra nézve, ezért a Felek a szerződésszerű teljesítés további biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékig módosítják a tárgyi épületre megállapított szolgáltatási díjat.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 425 655 969.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 425 655 969.00 HUF