Suministros - 254885-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Reactivos de laboratorio

2018/S 112-254885

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 105-239051)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Lutomierska 108/112
Łódź
91-048
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Okopowa 15
Gdańsk
80-819
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 6/8
Olsztyn
10-959
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a
Poznań
60-844
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Jarosława Dąbrowskiego 30
Rzeszów
35-036
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Małopolska 47
Szczecin
70-515
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Podwale 31-33
Wrocław
50-040
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Narutowicza 73
Lublin
20-019
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Jacak
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: katarzyna.jaccak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywnych dostaw materiałów i odczynników dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Número de referencia: WZP-2818/18/124/Z
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do wykonywania badań DNA dla laboratoriów jednostek Policji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego zawarty został w załączniku nr 2, i 8 do dokumentacji zamówienia.

3. Zaoferowany asortyment z uwagi na specjalistyczne jego przeznaczenie musi być oryginalnym katalogowym produktem fabrycznym, fabrycznie pakowany i spełniający wszystkie wymagania szczegółowe Zamawiającego określone w załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia w tym wszystkie określone liczbowo parametry.

4. Każdy zaoferowany asortyment będący substancją niebezpieczną lub preparatem chemicznym oznakowane znakiem szkodliwości, musi posiadać aktualne karty charakterystyki w języku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki przy każdej dostawie asortymentu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 105-239051

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 15 Ustawy w przypadku części nr 1 i nr 2. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na część nr 1 lub tylko na część nr 2. W pozostałych zadaniach Zamawiający nie dokonuje ww. zastrzeżenia.