TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254896-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Catéteres

2018/S 112-254896

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 110-249998)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Institut klinické a experimentální mediciny
00023001
Vídeňská 1958/9
Praha 4
140 21
República Checa
Persona de contacto: Bc. Magda Holečková
Correo electrónico: magda.holeckova@ikem.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.ikem.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilIKEM

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávky SZM – Elektrofyziologie II

Número de referencia: PZ-2018-0000006
II.1.2)Código CPV principal
33141200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to ablačních a diagnostických katétrů, zavaděčů a transseptálních jehel potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele s poruchami srdečního rytmu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 110-249998

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 10
Localización del texto que se va a modificar: Název
En lugar de:

Katétr diagnostický s proměnným zakřivením, multipolární pro mapování komplexních arytmií v pravé síni

Léase:

Diagnostický cirkulární multipolární katetr pro mapování plicních žil v levé síni

VII.2)Otras informaciones adicionales: