TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254897-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Impresoras y trazadores gráficos

2018/S 112-254897

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 098-223083)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
ul. Trójpole 21
Poznań
61-693
Polonia
Persona de contacto: Sylwia Frąszczak
Teléfono: +48 618274555
Correo electrónico: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Fax: +48 618274582
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.poznan.sa.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup urządzeń drukujących dla sądów apelacji poznańskiej

Número de referencia: ZP-373-06/18
II.1.2)Código CPV principal
30232100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup urządzeń drukujących dla sądów apelacji poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych, został podzielony na 8 części:

1) Drukarka typ 1 – 2018/2 – mono. laser. A4 cala – w ilości szt. 249,

2) Drukarka typ 3 - 2018/2 – kolor. laser. A4 – w ilości szt. 5;

3) Drukarka typ 5 - 2018/2 – wydajna mono. laser. A4 – w ilości szt. 81,

4) Drukarka typ 7 - 2018/2 – do drukowania okładek akt – w ilości szt. 40;

5) Drukarka typ 8 - 2018/2 – do drukowania kodów – w ilości szt. 29;

6) Drukarka typ 9 - 2018/2 – atramentowa przenośna – w ilości szt. 5;

7) Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 - 2018/2 – A4 mono. – w ilości szt. 81;

8) Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 - 2018/2 – A3 kolor. We wszystkich częściach minim. okres gwarancji - 24 m-ce; w częściach 1)-5) oraz 7) punktowany w kryterium oceny ofert; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części zamówienia określono w OPZ - zał. nr 2 do SIWZ. Ilość urządzeń w zakresie zam. podst. do poszczególnych miejsc - zał. 5 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 098-223083

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 03/07/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 04/07/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający nie umieścił w sprostowaniu opublikowanym w dniu 9.6.2018 r. informacji wymaganej w poz. IV 2.7. - Warunki otwarcia ofert, a nastąpiła zmiana tego terminu w porównaniu do ogłoszenia pierwotnego o numerze 2018/S 098-223083 z dnia 25.5.2018 r. Pozostałe informacje opublikowane w sprostowaniu opublikowanym w dniu 9.6.2018 r. o numerze 2018/S 109-248093 są aktualne.