Suministros - 254898-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Material médico fungible

2018/S 112-254898

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 049-107450)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nemocnice Na Homolce
00023884
Roentgenova 37/2
Praha
150 30
República Checa
Persona de contacto: Mgr. Barbora Výhodová
Teléfono: +420 257273419
Correo electrónico: barbora.vyhodova@homolka.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.homolka.cz

Dirección del perfil de comprador: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Globální dodávky SZM pro NNH

Número de referencia: 13/VZ/2018-OVZ
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění všech částí této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se 3 vybranými dodavateli po prokázání splnění všech podmínek, které zadavatel požaduje, a to k zabezpečení opakovaných dodávek spotřebního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ust. § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 049-107450

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 12/07/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 12/07/2018
Hora local: 09:15
Léase:
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 09:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: