Suministros - 254900-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Pantallas de visualización

2018/S 112-254900

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 090-202053)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
ul. Trójpole 21
Poznań
61-693
Polonia
Persona de contacto: Sylwia Frąszczak
Teléfono: +48 618274555
Correo electrónico: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Fax: +48 618274582
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://poznan.sa.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa monitorów dla sądów apelacji poznańskiej

Número de referencia: ZP-373-05/18
II.1.2)Código CPV principal
30231300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup monitorów dla sądów apelacji poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części: 1) Monitor typ 2 - 2018/2 – do 21,5 cala – w ilości szt. 163, minim. okres gwarancji – 3 lata; punktowany w kryterium oceny ofert.; 2) Monitor typ 4 - 2018/2 – do 27 cali – w ilości szt. 161, minim. okres gwarancji – 3 lata; punktowany w kryterium oceny ofert; 3) Monitor typ 4 – Wersja 1 - 2018/2 – do 27 cali – w ilości szt. 23, minim. okres gwarancji – 3 lata; punktowany w kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia - Zał. nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji - zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-202053

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

W sprostowaniu opublikowanym w dniu 8.6.2018 r. nastąpiła omyłka pisarska, która wskazywała, ze godzina składania ofert to godz. 11:30. Pozostałe informacje opublikowane w sprostowaniu z dnia 8.6.2018. pod numerem 2018/S 108-245978 są aktualne.