Suministros - 254904-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Antivirales para uso sistémico

2018/S 112-254904

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 096-218408)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939, NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polonia
Persona de contacto: Joanna Henkelmann
Correo electrónico: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zzpprzymz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup leków antyretrowirusowych, Postępowanie znak ZZP-89/18

Número de referencia: ZZP-89/18
II.1.2)Código CPV principal
33651400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup leków antyretrowirusowych część 1 - 14

1: Lopinavir/Ritonavir | 100/25mg | tabletka | 60;

2: Efavirenz | 200mg | tabletka | 90

3: Nevirapine | 240ml | zawiesina | 1

4: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30

5: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30

6: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30

7: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide | 200/25/25mg | tabletka | 30

8: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine | 10/200mg | tabletka | 30

9: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine | 25/200mg | tabletka | 30

10: Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30

11: Darunavir/Cobicistat | 800mg/150mg | tabletka | 30

12: Darunavir | 150mg | tabletka | 240

13: Etravirine | 200mg | tabletka | 60

14: Rilpivirine | 25mg | tabletka | 30

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 096-218408

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 3
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Nevirapine

Część nr: 3

Léase:

Nevirapine

Część nr: 1

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 3
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Nevirapine

Moc: 240 ml

Postać farm.: zawiesina

Wielkość opakowań: 1

Wielkość zakupu: 140 opakowań

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Nevirapine

Moc: 240 ml

Postać farm.: zawiesina

Wielkość opakowań: 1

Wielkość zakupu: 70 opakowań

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil

Część nr: 4

Léase:

Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil

Część nr: 2

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil

Moc: 150/150/200/245mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 700 opakowań

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil

Moc: 150/150/200/245mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 256 opakowań

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 5
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide

Część nr: 5

Léase:

Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide

Część nr: 3

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 5
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide

Moc: 150/150/200/10mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 14 300 opakowań

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide

Moc: 150/150/200/10mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 3 200 opakowań

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 7
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa:
En lugar de:

Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide

Część nr: 7

Léase:

Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide

Część nr: 4

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 7
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide

Moc: 200/25/25mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 11 000 opakowań

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide

Moc: 200/25/25mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 2 200 opakowań

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 8
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Tenofovir alafenamide/Emtricitabine

Część nr: 8

Léase:

Tenofovir alafenamide/Emtricitabine

Część nr: 5

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 8
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine

Moc: 10/200mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 24 500 opakowań

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine

Moc: 10/200mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 5 395 opakowań

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 9
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Tenofovir alafenamide/Emtricitabine

Część nr: 9

Léase:

Tenofovir alafenamide/Emtricitabine

Część nr: 6

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 9
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine

Moc: 25/200mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 14 500 opakowań

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine

Moc: 25/200mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 2 100 opakowań

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Darunavir/Cobicistat

Część nr: 11

Léase:

Darunavir/Cobicistat

Część nr: 7

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Darunavir/Cobicistat

Moc: 800mg/150mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 8 800 opakowań

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Darunavir/Cobicistat

Moc: 800mg/150mg

Postać farm.: tabletka

Wielkość opakowań: 30

Wielkość zakupu: 1 100 opakowań

Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Zakup leków antyretrowirusowych część 1 - 14

1: Lopinavir/Ritonavir | 100/25mg | tabletka | 60;

2: Efavirenz | 200mg | tabletka | 90

3: Nevirapine | 240ml | zawiesina | 1

4: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30

5: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30

6: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30

7: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide | 200/25/25mg | tabletka | 30

8: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine | 10/200mg | tabletka | 30

9: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine | 25/200mg | tabletka | 30

10: Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30

11: Darunavir/Cobicistat | 800mg/150mg | tabletka | 30

12: Darunavir | 150mg | tabletka | 240

13: Etravirine | 200mg | tabletka | 60

14: Rilpivirine | 25mg | tabletka | 30

Léase:

Zakup leków antyretrowirusowych część 1 - 7

1: Nevirapine | 240ml | zawiesina | 1

2: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30

3: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30

4: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide | 200/25/25mg | tabletka | 30

5: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine | 10/200mg | tabletka | 30

6: Tenofovir alafenamide/Emtricitabine | 25/200mg | tabletka | 30

7: Darunavir/Cobicistat | 800mg/150mg | tabletka | 30

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: wszystkie części
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:
Léase:

Okres w dniach: 7

Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Część 1: 14 000,00 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100),

Część 2: 1 500,00 PLN (słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100),

Część 3: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100),

Część 4: 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100),

Część 5: 4 200 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony dwieście tysięcy 00/100),

Część 6: 2 700,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100),

Część 7: 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100),

Część 8: 4 000 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony 00/100),

Część 9: 2 300 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony trzysta tysięcy 00/100),

Część 10: 1 700,00 PLN (słownie złotych: tysiąc siedemset 00/100),

Część 11: 1 200 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy 00/100),

Część 12: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100),

Część 13: 1 300,00 PLN (słownie złotych: tysiąc trzysta 00/100),

Część 14: 9 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN, winien on dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Część 1: 1 500,00 PLN (słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100),

Część 2: 76 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100),

Część 3: 950 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100),

Część 4: 600 000,00 PLN (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100),

Część 5: 890 000,00 PLN (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100),

Część 6: 340 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta czterdzieści tysięcy 00/100),

Część 7: 160 000,00 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100),

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN, winien on dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-"JEDZ")oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.

Adres poczty elektronicznej na jaki wykonawca przekazuje JEDZ: j.henkelmann@zzppprzymz.pl.

Zamawiający dopuszcza składanie JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD (https://ec.europa.eu/tools/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu przy czym zalecanymi formatami plików są: .pdf .xml

Zamawiający wymaga złożenie JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania.

Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ musi zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym) przez wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek podać hasło deszyfrujące w miejscu do tego wskazanym w druku oferty.

Do szyfrowania podpisanego elektronicznie JEDZ wskazane jest użycie programu dostępnego na zasadach open-source „7-Zip”.

Za terminowo złożony JEDZ uznaje się fakt jego wpłynięcia na serwer poczty elektronicznej zamawiającego zgodnie z czasem urzędowym określonym przez Główny Urząd Miar.

Bardziej szczegółowe informacje na temat składania JEDZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opisane są w SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").

III.

Kwota wymaganego wadium:

Część 1: 1 400,00 PLN (słownie złotych: tysiąc czterysta 00/100),

Część 2: 150,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100),

Część 3: 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100),

Część 4: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100),

Część 5: 420 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta dwadzieścia tysięcy 00/100),

Część 6: 270,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt 00/100),

Część 7: 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100),

Część 8: 400 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100),

Część 9: 230 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście trzydzieści tysięcy 00/100),

Część 10: 170,00 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00/100),

Część 11: 120 000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100),

Część 12: 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100),

Część 13: 130,00 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści 00/100),

Część 14: 900,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset 00/100),

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 roku o ochronie danych osobowych, wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania.

Léase:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-"JEDZ")oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.

Adres poczty elektronicznej na jaki wykonawca przekazuje JEDZ: j.henkelmann@zzppprzymz.pl.

Zamawiający dopuszcza składanie JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD (https://ec.europa.eu/tools/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu przy czym zalecanymi formatami plików są: .pdf .xml

Zamawiający wymaga złożenie JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania.

Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ musi zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym) przez wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek podać hasło deszyfrujące w miejscu do tego wskazanym w druku oferty.

Do szyfrowania podpisanego elektronicznie JEDZ wskazane jest użycie programu dostępnego na zasadach open-source „7-Zip”.

Za terminowo złożony JEDZ uznaje się fakt jego wpłynięcia na serwer poczty elektronicznej zamawiającego zgodnie z czasem urzędowym określonym przez Główny Urząd Miar.

Bardziej szczegółowe informacje na temat składania JEDZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opisane są w SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").

III.

Kwota wymaganego wadium:

Część 1: 150,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100),

Część 2: 7 600,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset 00/100),

Część 3: 95 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100),

Część 4: 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100),

Część 5: 89 000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100),

Część 6: 34 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące 00/100),

Część 7: 16 000,00 PLN (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100),

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania.Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/06/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający informuje, iż części: 1, 2, 6, 10, 12, 13, 14 z ogłoszenia o zamówieniu nr: 2018/S 096-218408 z dnia 23.5.2018 zostają całkowicie usunięte.

Część 3 staje się częścią 1 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 4 staje się częścią 2 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 5 staje się częścią 3 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 7 staje się częścią 4 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 8 staje się częścią 5 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 9 staje się częścią 6 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 11 staje się częścią 7 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.