Suministros - 254905-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Contenedores y cubos de residuos y basura

2018/S 112-254905

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166402)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4–6.
Budapest
1139
Hungría
Persona de contacto: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Teléfono: +36 12390420
Correo electrónico: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nfp.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.nfp.hu

I.1)Nombre y direcciones
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
AK16277
Kossuth tér 1.
Kaposvár
7400
Hungría
Persona de contacto: Kovács Katalin
Teléfono: +36 82501522
Correo electrónico: kaposmenti@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Código NUTS: HU232

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kaposvar.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.kaposvar.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Adásvételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.

II.1.2)Código CPV principal
34928480
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166402

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
En lugar de:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:

Legalább

— 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 500 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és,

— 770 literes és/vagy 1100 műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 700 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és,

— minimum 5 m3-es (azaz 5 m3-es vagy annál nagyobb űrtartalmú) fém konténer esetében összesen legalább 15 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és

azzal, hogy legfeljebb egy szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből (240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy 770 literes műanyag és/vagy 1100 literes műanyag és/vagy minimum 5 m3-es fém konténer) sor került legalább 1200 db mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.

Léase:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:

Legalább

— 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 500 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és,

— 770 literes és/vagy 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 700 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és,

— minimum 5 m3 -es (azaz 5 m3 -es vagy annál nagyobb űrtartalmú) fém konténer esetében összesen legalább 15 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val;

azzal, hogy legfeljebb három szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből (240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy 770 literes műanyag és/vagy 1100 literes műanyag és/vagy minimum 5 m3-es fém konténer) sor került legalább 1200 db mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 15:00
Léase:
Fecha: 10/07/2018
Hora local: 14:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 15:00
Léase:
Fecha: 10/07/2018
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a KÉ-8175/2018. iktatószám alatt megjelent korrigendummal egy alkalommal már módosította 2018. június 12. napja, 15:00 órára. A korrigendum feladásával együtt a dokumentáció is módosításra kerül.