Suministros - 254908-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Contenedores y cubos de residuos y basura

2018/S 112-254908

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 076-168862)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4–6.
Budapest
1139
Hungría
Persona de contacto: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Teléfono: +36 12390420
Correo electrónico: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nfp.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.nfp.hu

I.1)Nombre y direcciones
Észak-Balatoni Térség Reg. Tel. Szilárdhulladék Kezelési Önk. Társulás
AK15439
Házgyári út 1.
Veszprém
8200
Hungría
Persona de contacto: Farkas László
Teléfono: +36 88545116
Correo electrónico: farkas.laszlo@tep.hu
Fax: +36 88545116
Código NUTS: HU213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tep.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.tep.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Adásvételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.

II.1.2)Código CPV principal
34928480
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-168862

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
En lugar de:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, (a felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

— a pénzforgalmi számla (számlák) száma,

— a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

— a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.

Léase:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

— a pénzforgalmi számla (számlák) száma,

— a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

— a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
En lugar de:

M/2.1) a 14-15.tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (2 kerekes műanyag gyűjtőedények tekintetében).

A 16. tétel tekintetében: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (4 kerekes lapos műanyag gyűjtőedények tekintetében).

A 1-6. tétel tekintetében DIN 30720 (acél konténerek tekintetében).

A 7-13. tétel tekintetében DIN 30722 (acél konténerek tekintetében).

Európai szabványnak megfelelő – vagy azzal egyenértékű – tanúsítvány(okk)al.

Léase:

M/2.1) a 14-15.tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (2 kerekes műanyag gyűjtőedények tekintetében).

A 16. tétel tekintetében: MSZ EN 840-2 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (4 kerekeslapos műanyag gyűjtőedények tekintetében).

A 1-6. tétel tekintetében DIN 30720 (acél konténerek tekintetében).

A 7-13. tétel tekintetében DIN 30722 (acél konténerek tekintetében).

Európai szabványnak megfelelő – vagy azzal egyenértékű – tanúsítvány(okk)al.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 06/07/2018
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 06/07/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az alábbi közbeszerzési dokumentumok módosulnak az ajánlati felhívás módosítása mellett:

— nyilatkozatminták.

A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.