TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254911-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Niedrzwica Duża: Servidores

2018/S 112-254911

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 086-192914)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Niedrzwica Duża
0609102
ul. Lubelska 30
Niedrzwica Duża
24-220
Polonia
Persona de contacto: Paweł Nalepa
Teléfono: +48 815175085
Correo electrónico: pawel.nalepa@niedrzwicaduza.pl
Fax: +48 81517508522
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.niedrzwicaduza.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Strzyżewice
060912 2
Strzyżewice 109
Strzyżewice
23-107
Polonia
Persona de contacto: Jarosław Kołodziejczyk
Teléfono: +48 815666025
Correo electrónico: kolodziejczyk_j@interia.pl
Fax: +48 815666025
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.strzyzewice.lubelskie.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Jabłonna
060906 2
Jabłonna Majątek 22
Jabłonna Majątek
23-114
Polonia
Persona de contacto: Hubert Bryda
Teléfono: +48 815610570
Correo electrónico: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl
Fax: +48 815610065
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.jablonna.lubelskie.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Jastków
060907 2
ul. Chmielowa 3
Jastków, Panieńszczyzna
21-002
Polonia
Persona de contacto: Konrad Makowski
Teléfono: +48 815020425
Correo electrónico: konrad.makowski@jastkow.pl
Fax: +48 815020144
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.jastkow.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wraz z wdrożeniem infrastruktury serwerowej, sieciowej, oprogramowania specjalistycznego, sprzętu komputerowego oraz stworzenie serwisów internetowych w ramach projektu,,E-gminy w Lubelskim

Número de referencia: ZP.271.1.9.2018
II.1.2)Código CPV principal
48820000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 5 części, jak poniżej:

4.2.1. część 1 zamówienia –,,Dostawa infrastruktury serwerowej”,

4.2.2. część 2 zamówienia –,,Dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury sieciowej UTM”,

4.2.3. część 3 zamówienia –,,Dostawa zestawów komputerowych oraz czytników e-book”,

4.2.4. część 4 zamówienia –,,Usługa wykonania stron internetowych”,

4.2.5. część 5 zamówienia –,,Dostawa oprogramowania specjalistycznego”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 086-192914

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: