Lieferungen - 254913-2022

13/05/2022    S93

die Slowakei-Bratislava: Kartenautomaten

2022/S 093-254913

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 089-240417)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Hlavné mesto SR Bratislava
Nationale Identifikationsnummer: 00603481
Postanschrift: Primaciálne námestie
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81499
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Zdenka Bothová
E-Mail: zdenka.bothova@bratislava.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bratislava.sk/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

On street parkovacie automaty

Referenznummer der Bekanntmachung: MAGS OVO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30144200 Kartenautomaten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom obstarávania je kúpa on street parkovacích automatov(PA) v počte 125 kusov a poskytovanie súvisiacich

služieb (dohľadové centrum, SIM karty s dátovým pripojením, opravy v rámci záručnej lehoty), vrátane dopravy,

montáže, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky. PA sa budú umiestňovať na miestnych komunikáciách a

parkoviskách v parkovacích zónach na území mesta Bratislava.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 089-240417

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ďalšie informácie
Anstatt:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20908/summary

muss es heißen:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/22529/summary

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: