Dienstleistungen - 254930-2020

Submission deadline has been amended by:  292977-2020
02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Bonyhád: Verpflegungsdienste für Schulen

2020/S 105-254930

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bonyhád Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_17932796
Postanschrift: Széchenyi tér 12.
Ort: Bonyhád
NUTS-Code: HU233 Tolna
Postleitzahl: 7150
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Puskásné dr. Szeghy Petra
E-Mail: jegyzo@bonyhad.hu
Telefon: +36 305206145
Fax: +36 74500200

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bonyhad.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000497132020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000497132020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Közétkeztetési feladatok ellátása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000497132020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55524000 Verpflegungsdienste für Schulen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Közétkeztetési feladatok ellátása.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55523000 Verpflegungsdienste für sonstige Unternehmen oder andere Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlattevő feladata Bonyhád Város oktatási és szociális intézményeiben a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a, 21/C. §-a alapján Bonyhád Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi és szünidei gyermekétkeztetés, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § és 67. §-aiban a Völgységi Önkormányzatok Társulása által biztosítandó étkeztetés, valamint Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában lévő Bonyhádi Sportcentrum üzemeltetésében álló Váraljai Ifjúsági Táborban étkeztetési szolgáltatás ellátása. Ezen belül feladata a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főzőkonyhájának, valamint a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda telephelyein található tálalókonyháinak üzemeltetése. Ajánlattevőnek kötelessége továbbá Bonyhád, Fáy u. 34. szám alatti Ifjúsági Étterem közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott műszaki tartalom szerinti felújítása a szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül.

Adagszámok:

1. Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 394 adag/nap, 32 diétás adag/nap

2. Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 280 adag/nap, 16 diétás adag/nap

3. Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4 adag/nap

4. Szociális étkeztetés 101 adag/nap

5. Szünidei gyermekétkeztetés kb. 1450 adag/év

6. Táboroztatás kb. 9300 adag/év

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 15 %-nál nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható.

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellátásához a közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett főzőkonyhákat és tálalókonyhákat azok meglévő felszerelési eszközeivel és kapcsolódó helyiségeivel együtt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. Nyertes ajánlattevő köteles a rendelkezésére bocsátott helyiségeket bérbe venni, azokat a megkötött szerződésnek, a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működtetni, üzemeltetni és évente bérleti díjat az ajánlatkérő részére megfizetni.

További teljesítési helyszínek:

2. Szélkakasos Óvoda Bonyhád, Perczel M. u. 27/A.

3. Liget Óvoda Bonyhád, Bolyai u. 7.

4. Ficánka Óvoda Bonyhád, Fáy ltp. 21.

5. Városi Bölcsőde Bonyhád, Fáy ltp. 21.

6. Pitypang Óvoda Bonyhád, Rákóczi u. 31.

7. Napsugár Óvoda Bonyhád-Majos V. u. 88.

8. Malom Óvoda Bonyhád, Széchenyi tér 3.

9. Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma Szabadság tér 18.

10. Váraljai Ifjúsági Tábor 7354 Váralja, Parkerdő 051/5 hrsz.

11. Bonyhádi Gondozási Központ Bonyhád, Perczel M. u. 29.

12. Bonyhádi Gondozási Központ Bonyhád, Szabadság u. 2.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/09/2020
Ende: 31/08/2025
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az élelmezés egységes színvonalának bizt-a, üzemgazd-i és szakmai szemp-k az egy AT-vel való szerz-t indokolják. AK nem rendelkezik sem olyan személyi, sem tárgyi felt-kel, amelyek lehetővé tennék az élelm-i fel-ok részekre bontását. Az a-i ár egységes képzése az int-kre von-an, tov. az a-i ár csök-e, racionalizálása, valamint a garanciavállalás egységes kezelhetősége is csak ebben bizt.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Kizáró okok: Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerint. Ig.:Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 12.-13.§ és 17.§ Műszaki szakmai: Alkalmatlan az AT, ha M/1. nem rendelkezik az elj-t megindító felhívás feladásától számított 6 évben legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített

M/1.1. legalább 1 db, nevelési és oktatási intézmények részére végzett közétkeztetési szolgáltatások jogszabály- és szerződésszerű elvégzését igazoló referenciával, amely kiterjedt konyha- és/vagy étkező felújítás/beruházás (közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó építészeti és/vagy épületgépészeti és/vagy konyhatechnológia felújítás) elvégzésére is;

M/1.2. legalább összesen 2 db megrendelőtől származó, 4-6 év korcsoport számára 220 adag/nap ebéd és 7-14 év korcsoport 250 adag/nap ebéd elkészítését és legalább 6 szállítási illetve tálalópont ellátását magában foglaló nevelési és oktatási intézmények részére jogszabály- és szerződésszerűen végzett közétkeztetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával; folyt VI.4.3.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Értékelési szempont: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont alapján.

Értékelési ponttartomány: 0-10

1. Közétkeztetési szolgáltatás nettó ajánlati ára (HUF) Súlyszám: 80

2. Szakmai ajánlat Súlyszám:20

3. Változatossági mutató Súlyszám:10

4. Berendezések és eszközök bérleti díja (HUF) Súlyszám:10

Ld. részletesebben a VI.3. pontot, valamint a közbeszerzési dokumentációt!

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 12/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Kieg. táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bek-ben, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók.

2.AT-nek, vmennyi közös AT-nek aj-ban nyil-ban meg kell jelölnie azt a szerv-t (vagy személyt), amelynek kap-ra tám-va az előírt alk. köv-eknek megfelel. A nyil-ban meg kell jelölni az elj-t megindító felh. von. pontjának megjelölésével azon alk. köv-t, melynek ig. érdekében az AT ezen szerv. erőforrására (is) támaszkodik.

3.Ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, valamennyi köz. AT, alk. ig-ban részt vevő egyéb szerv-ek esetében az alábbi iratokat:

– amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó, elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható;

– ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája,

– az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlattevő által az eljárásba bevont GSZ cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírásmintáját is.

– a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

4.Ajánlatban vmennyi ig-t és dok-t magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el.

5.AT-nek az aj-ban szakmai aj-t kell benyújtaniuk a KD-ben meghatározott tartalommal. A szakm. aj-t étlapok, nyersanyagkiszabás, alapanyag-összesítések, tápanyagkimutatások becsatolásával kell megtenni. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be a szakmai aj. részeként előírt bármely dok-t.

6.Az ajánlatok ért-i szemp-k szerinti tart. elemeinek ért. során adható pontszám: 0-10 pont.

7.AK az ár részsz. esetén fordított arányosítás módszerét alkalmazza figyelemmel a K.H. a nyertes AT kiv. szolg. ért. szempontrendsz. alkalmazásáról c. útmutatóban (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.3.25.) hiv. képletek alapján.

Minőségi részszempont:

AK az 1. ért.részsz. esetén a K.H. a nyertes AT kiv. szolg. ért. szempontrendsz. alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.3.25.) szerinti pontozás módszerével határozza meg az egyes ajánlatok pontszámát. A pontozást követően az AK az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza figyelemmel a K.H a nyertes AT kiv. szolg. ért.szempontrendsz. alkalmazásáról c. útmutatóban (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.3.25.) hiv. képletek alapján. Az egyes ajánlati elemek értékelésének részl. szabályait, az ért. módszertanát a KD tart.

Ajánlatkérő a 3. ért. részsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza figyelemmel a K.H a nyertes AT kiv. szolg. ért. szempontrendsz. alkalmazásáról c. útmutatóban (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.3.25.) hiv. képletek alapján.

8.AK előírja, a nyertes AT köteles - legkésőbb a szerz.köt időpontjára -min. 75 000 000 Ft/év és 50 000 000 Ft/káresemény mértékű közétkeztetésre vonatkozó fel. bizt-i szerz-t kötni vagy meglévő fel.bizt-t kiterjeszteni. AT a szerz. aláírásakor, ezt követően pedig a szerz. fennáll. alatt AK felhívására haladéktalanul köteles AK felé a bizt-i szerz. vagy kötvény bemut-val igazolni, h rendelkezik.

Folyt. VI.4.3) pontban

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

M/1.3. legalább 1 db tábori étkeztetésre vonatkozó referenciával, mely magában foglalta az alábbi étkezési típusokat és napi adagszámokat: reggeli 35 adag, ebéd 35 adag, vacsora 35 adag.

M/2. nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes

M/2.1. étkezési/közétkeztetési és diétás élelmezési alkalmazási területre vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal vagy nem csatolja a minőségbiztosítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását;

M/2.2. HACCP vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvánnyal vagy nem csatolja az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek részletes leírását.

M/3. nem rendelkezik

M/3.1. min. 1 fő, legalább 60 hónap élelmezésvezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező, élelmezésvezető képzettségű szakemberrel;

M/3.2. min. 1 fő, legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező, dietetikus képzettségű szakemberrel. A szakmai gyakorlat időtartama a végzettség megszerzésétől max. a jelen felhívás feladásának napjáig terjedhet.

Ig: M/1. Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 21.§ (3) bek. a), 21.§ (3a) bek., 22.§ (5) bek., 23.§; M/2. Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 21.§ (3) bek. c); M/3. Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 21.§ (3) bek. b), továbbá önéletrajz és rendelkezésre állási nyil.

VI.3. pont folyt.

9. A nyertes ajánlattevőnek a konyha közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki tartalmú felújítását 2021. augusztus 31-ig be kell fejeznie.

10. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.

11. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

12. AK nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bender Nóra, lajstromszáma: 00999.

13.AT többváltozatú ajánlatot nem tehet.

14. AK a közb-i elj-ban történő részvételt nem köti gazdálkodó szerv. alapításához.

15. Az a-k bontását az EKR 2020.6.11. 13:00-kor végzi.

16. Az ajánlatok ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.

17. Ajánlatkérő a szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/05/2020