TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254943-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Equipamiento médico

2018/S 112-254943

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 078-173519)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
13/ZP/PN/18
al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515
Łódź
90-051
Polonia
Persona de contacto: Kinga Teodorczyk
Teléfono: +48 422068860
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
Fax: +48 422068861
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.iml.biz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Número de referencia: 13/ZP/PN/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o., ujętymi w częściach od 1 do 19 zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia lub wybrane części, a jeżeli część obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności w tej części musi być złożona na wszystkie jej pozycje. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i powinien być gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi oraz musi być wolny od wad fizycznych i prawnych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173519

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Opis
En lugar de:

II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Wielospecjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195.

II.2 4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zestaw do intubacji 8 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Pakiet II).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 5

Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Léase:

II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Wielospecjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195.

II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zestaw do intubacji 8 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Pakiet II).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5

Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Número de apartado: II.2
Lote nº: 2A
Localización del texto que se va a modificar: Opis
En lugar de:

II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Część nr: 2A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Wielospecjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Mankiet do szybkich przetoczeń płynów 31 szt.,

Fonendoskop 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Pakiet IIA).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 5

Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Léase:

II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Część nr: 2A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Wielospecjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Mankiet do szybkich przetoczeń płynów 31 szt.,

Fonendoskop 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Pakiet IIA).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5

Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Número de apartado: II.2
Lote nº: 2C
Localización del texto que se va a modificar: Opis
En lugar de:

II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Część nr: 2C

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Wielospecjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Torba reanimacyjna z wyposażeniem 1 szt.,

Butla tlenowa 2l 5 szt.,

Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym 11 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Pakiet IIC).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa:

Okres gwarancji / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 5

Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Léase:

II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Część nr: 2C

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Wielospecjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Torba reanimacyjna z wyposażeniem 1 szt.,

Butla tlenowa 2l 5 szt.,

Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym 11 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Pakiet IIC).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa:

Okres gwarancji / Waga: 5

Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Número de apartado: II.2
Lote nº: 2F
Localización del texto que se va a modificar: Opis
En lugar de:

II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Część nr: 2F

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Wielospecjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Podgrzewacz płynów infuzyjnych 3 szt.,

Stolik jezdny na podgrzewacz płynów infuzyjnych 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Pakiet IIF).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa:

Okres gwarancji / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa:

Parametry techniczne / Waga: 5

Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Léase:

II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Część nr: 2F

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Wielospecjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Podgrzewacz płynów infuzyjnych 3 szt.,

Stolik jezdny na podgrzewacz płynów infuzyjnych 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Pakiet IIF).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa:

Okres gwarancji / Waga: 5

Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 1, 2, 2A, 2C, 2F
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: 1, 2, 2A, 2C, 2F
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dotyczy tylko części 1, 2, 2A, 2C, 2F