Suministros - 254948-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Dzierżoniów: Equipamiento médico

2018/S 112-254948

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 108-245648)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.
ul. Cicha 1
Dzierżoniów
58-200
Polonia
Persona de contacto: Teresa Oziewicz
Teléfono: +48 748344168
Correo electrónico: zamowienia@szpital.dzierzoniow.pl
Fax: +48 748344168/79
Código NUTS: PL517

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.dzierzoniow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa zespołu aparatury medycznej do cyfrowej diagnostyki obrazowej”

Número de referencia: Znak sprawy: ZP.261.6.2018.TO
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem i instalacją w systemie ratalnym zespołu aparatury medycznej do cyfrowej diagnostyki obrazowej, które będą stanowiły wyposażenie Działu Radiologii NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. (zwany dalej aparaturą medyczną, urządzeniami)oraz wykonanie koniecznych prac adaptacyjnych pomieszczeń Wykonawcy (zwanymi dalej pracami adaptacyjnymi).

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik 1A.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 108-245648

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.5
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
En lugar de:

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

Léase:
VII.2)Otras informaciones adicionales: