TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254952-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Autobuses de servicio público

2018/S 112-254952

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 080-178496)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
PL
ul. Nałęczowska 14
Lublin
20-701
Polonia
Persona de contacto: Karolina Siwy-Pachulska
Teléfono: +48 814662900
Correo electrónico: ksiwy@ztm.lublin.eu
Fax: +48 814662901
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://ztm.bip.lublin.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych

Número de referencia: DZ.381.UE-2/18
II.1.2)Código CPV principal
34121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych.

2. Uwaga: Zamawiający informuje, że dla niniejszego postępowania został przeprowadzony dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. W toku dialogu Zamawiający zebrał informacje w zakresie niezbędnym dla przygotowania postępowania. Dialog został przeprowadzony z sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 080-178496

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 12/07/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 09:15
Léase:
Fecha: 12/07/2018
Hora local: 09:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: