TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254958-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo de red

2018/S 112-254958

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 079-176159)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30
Warszawa
02-528
Polonia
Persona de contacto: Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
Teléfono: +48 221251390
Correo electrónico: Marcin.Duchnowicz@pk.gov.pl
Fax: +48 221251313
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pk.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup infrastruktury sieciowej w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...)

Número de referencia: PK XF 261.12.2018
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Zakup infrastruktury sieciowej w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

2. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest m. in. do wykonania projektu technicznego ITS warstwy fizycznej dla Środowisk Produkcyjnych, obejmującego Projekt Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych oraz projektu technicznego ITS warstwy fizycznej Środowisk Nieprodukcyjnych w zakresie sieci LAN oraz SAN.

3. Opis przedmiotu zamówienia / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia została przedstawiona w Załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 079-176159

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/06/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/06/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: